۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 294

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 23 خرداد 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه98/3/23
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
12- 8 نکته وتست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار    
12:30 – 8:30  MHLE/MSRT   دوره ششم دکتر یعقوبی 301 برگزار دارد  
8-12 جلسه چهارم نکته وتست  تغذیه ارشد استاد جلالی - کنسل    
8-12 جلسه دوم نکته وتست شیمی آلی وعمومی  دکتر اکبری - کنسل    
17 - 9 tهمایش سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 302 برگزار دارد  
20 - 9 tهمایش تغذیه دکتری استاد جلالی 403 برگزار دارد  
16 - 12 جلسه پنجم نکته و تست خون شناسی (کلیه کدها) دکتر نامجو 501 برگزار دارد  
16 – 12:30 نکته و تست زبان  ارشد  تابستان دکتر شاهرضا 402 برگزار    
16 – 12:30 نکته و تست زبان  ارشد پاییز استاد حیدرنیا - کنسل    
16 – 12:30 نکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر یعقوبی - کنسل    
16 – 12:30 جلسه سوم نکته و تست  بیوشیمی ارشد استاد عسگرخانی - 29 خرداد    
18- 15 زبان آیلتس استاد حیدرنیا 301 برگزار    
20 - 16 نکته وتست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار    
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد 15
                            شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                66568621 021                          داخلی 3
                       آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                   https://t.me/DrKhaliliAmoozesh         
              آدرس سایت :                                 
www.dkg.ir