۲۹ آبان ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 232

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 30 آبان 98
 
1
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه 30/08/98
 
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
8-12 فیزیولوژی ارشد تابستان دکتر عبدی 501 برگزار - -
8-12 تغذیه ارشد پاییز استاد جلالی 503 برگزار - -
8-12 سلولی و مولکولی ارشد تابستان دکتر اقدم 302 برگزار - -
8-12 بافت شناسی دکتری دکتر مرادی 403 برگزار دارد دارد
8-12 شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر اکبری 301 برگزار - -
8-12  بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد 402 برگزار - -
8-12 نانو فناوری پزشکی دکتری دکتر سردارآبادی 401 برگزار - -
8-12 پرستاری مادران و نوزادان ارشد پاییز استاد یوسف زاده - اعلام میشود - -
8-12 جنین شناسی ارشد پاییز استاد عطایی - اعلام میشود - -
8-12 زبان تخصصی زیست علوم و آزاد وارشد و دکتری دکتر جلیلی - اعلام میشود - -
8-16 * ژنتیک دکتری گروه اساتید - اعلام میشود - -
10-12:30 فارماکولوژی دکتری/ نوروفارماکولوژی دکتری/ فارماکولوژی ارشد پاییز دکتر رحیم زادگان - اعلام میشود - -
12:30-16 زبان  ارشد تابستان دکتر شاهرضا 402 برگزار - دارد
12:30-16 بیوشیمی ارشد پاییز دکتر رضویان 403 برگزار - -
12:30-16 خون شناسی ارشد پاییز و دکتری دکتر نامجو 302 برگزار - -
 12:30-16 زبان ارشد پاییز استاد حیدرنیا 501 برگزار - -
13-16 باکتری شناسی ارشد تابستان دکتر بلوری 401 برگزار - -
13-17 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 301 برگزار - -
12:30-16 شیمی دارویی دکتری دکتر وفادارنژاد - اعلام میشود - -
13-15:30 بافت شناسی جانوری پاییز(علوم) دکتر نجار - اعلام میشود - -
12:30-16 فیزیک اتمی هسته ای ارشد پاییز دکتر فهیمی - اعلام میشود - -
12:30-16 مقدمه ای بر نانو ارشد پاییز دکتر سردارآبادی - اعلام میشود - -
15:30-17* جنین جانوری پاییز دکتر جنگ خواه - اعلام میشود - -
 
2
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه 98/08/30
ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت ساعت
16-20 بیوشیمی ارشد تابستان دکتر رضویان 403 برگزار - -
16-20 زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار - -
16-20 خون شناسی ارشد تابستان دکتر نامجو 302 برگزار - -
20- 17 استعداد تحصیلی دکتری استاد مدنی 301 برگزار - -
16-20 زبان ارشد تابستان استاد حیدرنیا 503 برگزار - -
16-20 باکتری شناسی ارشد پاییز دکتر بلوری 401 برگزار - -
16-20 نورو آناتومی(علوم اعصاب) دکتر حسینی - اعلام میشود - -
16-20 درمان شناسی(داروسازی بالینی) دکتر رحیم زادگان - اعلام میشود - -
17-20 زیست جانوری/جانور شناسی دکتر جنگ خواه - اعلام میشود - -
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد 15
                        شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                66568621 021                          داخلی 3
                                                    آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                          https://t.me/DrKhaliliAmoozesh                                    
         آدرس سایت :                                 www.dkg.ir