۳۰ مرداد ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 138

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 31 مرداد 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه98/05/31
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
8-12 فیزیولوژی تابستان استاد عبدی - کنسل - -
8-12 سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم 302 برگزار - -
12:30-16 شروع زبان  تابستان دکتر شاهرضا 302 برگزار دارد -
12:30-16 زبان  تابستان دکتر یعقوبی - کنسل - -
13-16 باکتری شناسی تابستان دکتر بلوری 301 برگزار - -
16-20 بیوشیمی تابستان استاد رضویان 301 برگزار دارد -
16-20 خون شناسی تابستان دکتر نامجو 302 برگزار دارد -
16-20 ویروس شناسی تابستان استاد خدادادی - اعلام می شود - -
16-20 زبان  تابستان استاد حیدرنیا - کنسل - -
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد 15
                 شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                66568621 021                          داخلی 3
                                             آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                         https://t.me/DrKhaliliAmoozesh                                    
                    آدرس سایت :                                                  www.dkg.ir