۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 226

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 1 خرداد 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  98/03/01
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
    برگزار 302 - *1 10:30 – 8:30
    کنسل - دکتر شاهرضا نکته و تست زبان ارشد تابستان 12-15:30
  دارد برگزار 301 استاد خدادادی شروع نکته وتست ویروس 13-16
    کنسل - دکتر شاهرضا زبان پوشش IQB 16-19:30
    برگزار 301 دکتر یعقوبی زبان ارشد زمستان 16-20
  دارد برگزار 501 دکتر خلیلی جلسه ششم نکته وتست ایمنی شناسیt 16-20
    برگزار 401 آقای افشاری * 20 - 17
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5 401 – 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11 501-502-503
                        شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                       66568621 – 021                          داخلی 3
     آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
          آدرس سایت :                         www.dkg.ir