۱۱ تیر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 413

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 12 تیر 98
 
      گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  98/04/12
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
  دارد برگزار 302 دکتر اقدم همایش سلولی و مولکولی 16- 9
    برگزار 402 دکتر شاهرضا نکته و تست زبان(کد  چهارشنبه تابستان +پوشش IQB) 11:30-15:30
    برگزار 301 استاد زارع زاده نکته و تست  وب /حضوری رایگان ایمنی 17- 10
    کنسل - استاد خدادادی جلسه پنجم نکته وتست ویروس 13-16
    ادغام با کد چهارشنبه تابستان ساعت 11:30-15:30             - دکتر شاهرضا زبان پوشش IQB 16-19:30
    کنسل - دکتر یعقوبی زبان ارشد زمستان 16-20
    فوق العاده 17 تیرماه - دکتر خلیلی جلسه یازدهم نکته وتست ایمنی شناسی 16-20
    - - استاد عادلی مهر نکته و تست آناتومی 17-19
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503
                                                                                                     شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                                 66568621 021                          داخلی 3
                                                                       آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                    https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                                                                                                                                              آدرس سایت :                                                         www.dkg.ir