۱۱ دی ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 416

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 12 دی ماه
برنامه کلاسی روز چهارشنبه 12 دی ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  12/10/97
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - برگزار 301 استاد رفیعی ریاضی عمومی پاییز 12 - 10:30
- دارد برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان تابستان 16 – 12:30
- - برگزار 301 گروه اساتید فیزیک عمومی پاییز 14 - 12
- - برگزار 301 گروه اساتید فیزیک اتمی و هسته ای پاییز 16- 14
- - کنسل - دکتر رحیم زادگان خصوصی سم  و دارو شناسی ارشد پاییز 17- 15:30
- - برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان ( پوشش IQB) 19 - 16
- - برگزار 301 دکتر یعقوبی MHLE/MSRT/    دوره چهارم 20 - 16
- دارد برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی تابستان 20 - 16
- - برگزار کلاس وب کنفرانس دکتر نامجو ویدئو کنفرانس هماتولوژی 20 - 16
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5 401 – 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11 501-502-503