۱۲ آذر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 111

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 13 اذر 98
 
      گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه 13/09/98
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس  
- - کنسل - دکتر شاهرضا زبان تابستان 15:30 - 12
- - اعلام میشود - استاد چراغلو ریاضی عمومی 12:30-16
- - اعلام میشود - دکتر فهیمی فیزیک عمومی 16-19
- دارد برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی شناسی تابستان 16-20
- - برگزار - دکتر نامجو وب کنفرانس هماتولوژی 16-20
- - 20 آذر - استاد کی مرام ویروس،قارچ و ایمنی علوم 16-20
- - اعلام میشود - دکتر رحیم زادگان سم شناسی دکتری 20- 17:30
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503
                              شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                            66568621 021                          داخلی 3
            آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                            https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                             آدرس سایت :                                                           www.dkg.ir