۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 72

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 15 مرداد
 
برنامه کلاسی روز چهارشنبه 15 مرداد
 
 
ساعت نام درس نام مدرس برگزار/ کنسل
10-18 همایش 2 روزه خون شناسی و بانک خون ارشد  وزارت بهداشت (روز دوم) دکتر نامجو برگزار
12-18 همایش تغذیه ارشد  وزارت بهداشت (جلسه دوم) استاد جلالی برگزار
 
 
زمان پاسخگویی واحد آموزش شعبه انقلاب چهارشنبه 15 مرداد  از ساعت 10 الی 18
66568621- 021   داخلی 3