۱۸ تیر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 384

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 19 تیر 98
      گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  98/04/17
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
    برگزار 403* دکتر رئیسی همایش انگل 10-18
  دارد برگزار 401* استاد عسگرخانی همایش بیو شیمی 10-18
    برگزار 402 دکتر شاهرضا نکته و تست زبان 11:00-15:30
  دارد برگزار 302 دکتر نامجو همایش ارشد خون شناسی 14-20
    برگزار             402           دکتر شاهرضا زبان پوشش IQB 15:30-19
    برگزار 301 دکتر یعقوبی زبان ارشد زمستان 16-20
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503
                               شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                            66568621 021                          داخلی 3
             آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                            https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
               آدرس سایت :                                           www.dkg.ir