۱ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 201

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 2 بهمن 98
 
      گروه آموزشی دکتر خلیلی
          برنامه کلاسی چهارشنبه 02/11/98
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - برگزار ¹ استاد حیدرنیا وب کنفرانس زبان 8:30-11
- دارد برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان ارشد تابستان 15:30 -12
- - برگزار 301 دکتر ابراهیمی میکروبیولوژی ارشد علوم  پاییز فوق العاده 12:30-20
- دارد برگزار 401 استاد خدادادی شروع زبان ترم زمستان 16- 12:30
- دارد برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی شناسی ارشد تابستان 16-20
- - برگزار ¹ دکتر نامجو وب کنفرانس ارشد هماتولوژی 16-20
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5 401 – 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11 501-502-503
                                    شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                     66568621 – 021                          داخلی 3
                   آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                      https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                    آدرس سایت :                                     www.dkg.ir