۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 460

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 21 فروردین ماه
برنامه کلاسی روز چهارشنبه 21 فروردین ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  21/01/98
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - کنسل - استاد دزیانی ریاضی عمومی پاییز 12 – 9
- - برگزار - استاد حیدرنیا وب کنفرانس زبان 12 – 9
- - برگزار 402 دکتر شاهرضا زبان ارشد تابستان 15:30 – 12
- - - - دکتر یعقوبی کارگاه یک روزه MHLE (وب کنفرانس) 16- 12
- - برگزار 301 استاد خدادادی ویروس ارشد زمستان 16- 13
- - کنسل - استاد عبدی خصوصی فیزیولوژی 18- 15
- - برگزار 402 دکتر شاهرضا زبان ( پوشش IQB) 19:30 – 16
- - برگزار 301 دکتر یعقوبی زبان ارشد زمستان 20 - 16
- - برگزار 501 دکتر خلیلی oشروع  نکته و تست ایمنی شناسی 20 - 16
- - برگزار 402 آقای افشاری -- 20 - 17
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5 401 – 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11 501-502-503
شماره تماس واحد آموزش انقلاب :            66568621 – 021                          داخلی 3