۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 114

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 24 بهمن 97 واحد انقلاب
برنامه کلاسی روز چهارشنبه 24 بهمن 97 واحد انقلاب                                        
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  24/11/97
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
    برگزار 301 استاد دزیانی ریاضی عمومی پاییز 12 – 9
    برگزار 402 دکتر یعقوبی رفع اشکال MHLE   کلیه دوره ها 16- 12
    برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان ارشد تابستان 16 – 12:30
    برگزار 301 استاد خدادادی ویروس ارشد زمستان 16- 13
    برگزار 401 آقای جلیلیان --- 17:30 - 16
    برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان ( پوشش IQB) 19 - 16
    برگزار 301 دکتر یعقوبی زبان ارشد زمستان 20 - 16
    برگزار 403 دکتر مجید پور فوق العاده علوم تولید مثل دکتری 16-20
    برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی تابستان 20 - 16
    برگزار کلاس وب کنفرانس دکتر نامجو ویدئو کنفرانس هماتولوژی 20 - 16
    برگزار 402 دکتر سلیمی فوق العاده آناتومی ارشد پاییز 20 - 16
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5 401 – 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11 501-502-503