۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 64

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 24 دی ماه 99
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی چهارشنبه 24دی ماه
 
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12- 8 فوق العاده ژنتیک پایه و پزشکی ( ویژه ارشد پاییز و دکتری  سه شنبه) دکتر اکبری _ کنسل
16- 12:30 فوق العاده سلولی و مولکولی (ویژه ارشد پاییز  سه شنبه ) دکتر اکبری _ کنسل
16- 12:30 ایمنی شناسی آنلاین ارشد پاییز دکتر خلیلی _ کنسل
16- 12:30 فوق العاده سلولی و مولکولی (ویژه ارشد پاییز و دکتری سه شنبه ) دکتر اقدم _ کنسل
20 - 16 ایمنی شناسی ارشد تابستان(آنلاین)* دکتر خلیلی _ کنسل
20 - 16 شیمی آلی و عمومی آنلاین ارشد  تابستان دکتر اکبری _ کنسل
20-16 بیوشیمی آنلاین  ارشد پاییز دکتر محمدنژاد _ کنسل
21:30 - 16 هماتولوژی و بانک خون آنلاین ارشد پاییز و دکتری دکتر نامجو _ کنسل
20- 17 زبان A to Z  دوره دوم استاد حیدرنیا _ 8 بهمن
 
*دروس ستاره دار شامل کلاس هایی میباشند که به دلیل تمدید بخشنامه محدودیت‌های کرونایی در شهر تهران  به صورت
موقت از حضوری به وب پلاس (آنلاین)  تغییر یافته اند.
-------------------
جهت تست ورود به کلاس های آنلاین (وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
------------------
# در صورت بروز مشکل احتمالی برای ورود به کلاس های آنلاین و ارتباط با پشتیبان میتوانید در بازه زمانی شروع کلاس
با شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
***********
ساعت پاسخگویی بخش آموزش و جزوات کلاسی همه روزه ساعت 10 الی 18
66568621-021   داخلی 3