۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 32

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 26 شهریور
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی چهارشنبه26 شهریورماه
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل جزوه آزمون
20 - 16 ایمنی شناسی تابستان دکتر خلیلی 302 برگزار - _
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب – جنب بانک پارسیان – مجتمع تجاری پارس- طبقه دوم