۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 109

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 27 شهریور98
 
      گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه98/06/27
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس  
- دارد برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان تابستان 15:30 - 12
- - برگزار 301 دکتر یعقوبی )MHLE/MSRT دوره اول98) 16-20
- دارد برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی شناسی تابستان 16-20
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503
                         شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                            66568621 021                          داخلی 3
        آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                            https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                              آدرس سایت :                                                                www.dkg.ir