۴ تیر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 108

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 5 تیر 98
 
      گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  98/04/05
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
    برگزار - دکتر اقدم همایش وب کنفرانس سلولی و مولکولی 16- 9
    برگزار 501 دکتر شاهرضا نکته و تست زبان(کد  چهارشنبه تابستان  +  پنجشنبه تابستان) 11-15:30
  دارد برگزار 301 استاد خدادادی جلسه چهارم نکته وتست ویروس 13-16
    برگزار 402 دکتر شاهرضا زبان پوشش IQB 16-19:30
    برگزار 302 دکتر یعقوبی زبان ارشد زمستان 16-20
  دارد برگزار 501 دکتر خلیلی جلسه دهم نکته وتست ایمنی شناسی 16-20
    برگزار - دکتر نامجو همایش وب کنفرانس هماتولوژی 20 - 16
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503
                                                                                                                   شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                                 66568621 021                          داخلی 3
                                                                                      آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                    https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
                                                                                                                                                        آدرس سایت :                                                     www.dkg.ir