۱۷ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 94

برنامه کلاسی روز یکشنبه 18 آذر 97
برنامه کلاسی روز یکشنبه 18 آذر 97
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی یکشنبه 18/09/97
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/ کنسلی جزوه آزمون
18- 14 فــوق العــاده سلولی و مولکولی
(ویژه کد پنجشنبه ارشد پاییز )
دکتر اقدم 501 برگزار - -
18- 16 کلیات بهداشت پاییز دکتر خسروی - شروع اعلام میشود - -
19- 16 اقتصاد خرد و کلان پاییز استاد علیزاده - شروع اعلام میشود - -
20- 18 اصول و مبانی سازمان و مدیریت پاییز دکتر خسروی - شروع اعلام میشود - -
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
  301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 – 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11