۱۸ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 85

برنامه کلاسی روز یکشنبه 19 مرداد ماه
برنامه کلاس های روز یکشنبه 19 مرداد
ساعت نام درس نام مدرس برگزار/ کنسل
11-15 همایش رایگان زبان (ویژه عموم داوطلبان) استاد خدادادی برگزار
15-20 همایش رایگان ایمنی شناسی (ویژه عموم داوطلبان) استاد نصر برگزار
 
 
                                
زمان پاسخگویی واحد آموزش شعبه انقلاب یکشنبه 19 مرداد ساعت 10 الی 18
66568621- 021   داخلی 3