۱۹ آبان ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 90

برنامه کلاسی روز یکشنبه 20 آبان 97
                                            برنامه کلاسی روز یکشنبه 20 آبان 97
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی یکشنبه 20/08/97
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/ کنسلی جزوه آزمون
20 - 16 کارگاه آموزش تندخوانی دوره سوم استاد وجگانی 302 برگزار - -
18- 16 کلیات بهداشت پاییز دکتر خسروی - شروع از آذر - -
19- 16 اقتصاد خرد و کلان پاییز استاد علیزاده - شروع از آذر - -
20- 18 اصول و مبانی سازمان و مدیریت پاییز دکتر خسروی - شروع از آذر - -