۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 129

برنامه کلاسی هفتگی از تاریخ  سه شنبه 19 شهریور تا جمعه 22 شهریور 98
 
برنامه کلاسی سه شنبه 98/06/19
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل
9-12:30 سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم - کنسل
16-20 بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد - کنسل
برنامه کلاسی چهارشنبه 98/06/20
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل
9-11:30 کلاس خصوصی زبان دکتر شاهرضا 302 برگزار
15:30 - 12 زبان تابستان دکتر شاهرضا 302 برگزار
16-20 )MHLE/MSRT دوره اول98) دکتر یعقوبی - کنسل
16-20 ایمنی شناسی تابستان دکتر خلیلی - کنسل
برنامه کلاسی پنجشنبه 98/06/21
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل
8-12 فیزیولوژی تابستان استاد عبدی 402 برگزار
8-12 سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم 302 برگزار
12:30-16 زبان  تابستان دکتر شاهرضا 302 برگزار
13-16 باکتری شناسی تابستان دکتر بلوری - کنسل
16-20 بیوشیمی تابستان دکتر رضویان - کنسل
14-20 فوق العاده خون شناسی تابستان دکتر نامجو 402 برگزار
16-20 زبان  تابستان استاد حیدرنیا - کنسل
برنامه کلاسی جمعه 98/06/22
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل
8-12 بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد 302 برگزار
12:30-16 ژنتیک پایه وپزشکی تابستان دکتر اکبری 402 برگزار
12:30-16 زبان تابستان دکتر شاهرضا 302 برگزار
16-20 تغذیه و رژیم درمانی تابستان استاد جلالی 302 برگزار
16-20 ایمنی شناسی تابستان (یک هفته در میان) استاد صفدریان 301 برگزار