۱۹ بهمن ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 103

برنامه کلاسی یکشنبه 21 بهمن 97(واحد انقلاب)
برنامه کلاسی یکشنبه 21 بهمن 97  (واحد انقلاب)
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/ کنسلی جزوه آزمون
17- 14 * فوق العاده ویروس پاییز دکتر یزدانی 302 برگزار - -
11-15 *کلاس خصوصی فیزیک عمومی و اتمی دکتر فراهانی 301 برگزار - -
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402- 403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11