۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 501

برنامه کلاس  های ارشد و دکتری روز پنجشنبه 1 شهریور
برنامه کلاسی روز پنجشنبه 1 شهریور
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی جزوه آزمون
12- 8 فیزیولوژی تابستان استاد عبدی 401 برگزار - -
16 - 12 MHLE / MCHE ( دوره دوم) دکتر یعقوبی 301 برگزار کتاب مروری بر زبان دکتری -
16 – 12:30 زبان تابستان دکتر شاهرضا 501 برگزار جزوه2 -
20 – 16 خون شناسی و بانک خون تابستان دکتر نامجو 302 برگزار - -
20 – 16 زبان تابستان استاد حیدرنیا 402 برگزار - -
16-20 MHLE / MCHE ( دوره اول) دکتر یعقوبی 301 برگزار - -
19:30 – 16:30 باکتری شناسی تابستان دکتر بلوری 403 برگزار - -