۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 74

برنامه کلاس های روز دوشنبه 20 مرداد
 
برنامه کلاس های روز دوشنبه 20 مرداد
ساعت نام درس نام مدرس برگزار/ کنسل
15-11 همایش رایگان ایمنی شناسی (ویژه عموم داوطلبان) استاد زارع زاده برگزار
 
 
 
زمان پاسخگویی واحد آموزش شعبه انقلاب دوشنبه 20 مرداد ساعت 10 الی 18
66568621- 021   داخلی 3