۱۲ آذر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 42

برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد بینایی سنجی برای اولین بار در موسسه دکترخلیلی
 
برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد بینایی سنجی برای اولین بار در موسسه دکترخلیلی
 
نام آزمون درصد پوشش تاریخ برگزاری
آزمون 1 مرور 50% اول 20 بهمن 96
آزمون 2 مرور 50% دوم 31 فروردین 97
آزمون 3 آزمون جامع پوشش 100 درصد 4 خرداد 97