۱۹ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 285

برگزاری کلاسهای تلگرام پلاس برای دروس گروه علوم پایه پزشکی
کلاس های تلگرام پلاس (در بستر اپلیکیشن CyberDKG) 

یک آموزشگاه در تلفن همراه شما
آغاز دوره 30 مرداد ماه 
آموزش مباحث همراه با ویس و ویدئو 
ارائه نکات آموزشی 
همراه با گروه پشتیبانی جهت رفع اشکال در بستر تلگرام