۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 845

بهترین فرصت مرور و جمع بندی برای آمادگی کنکور

همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه وزارت علوم آزمون 97
بهترین فرصت مرور و جمع بندی برای آمادگی کنکور

 
نام درس نام استاد روز تاریخ ساعت
سلولی ومولکولی خانم دکتر بهروزی اقدم پنجشنبه 30 فروردین 13-20
میکروبیولوژی خانم دکتر سلیمان زاده شنبه 1 اردیبهشت 10-18
بیوفیزیک خانم دکتر آذریان یکشنبه 2 اردیبهشت 16- 10
ایمنی ،قارچ،ویروس دکتر بلوری دوشنبه 3 اردیبهشت 10-16
ژنتیک مولکولی دکتر اکبری سه شنبه 4 اردیبهشت 10-19
بیوشیمی دکتر محمد نژاد چهارشنبه  5 اردیبهشت 16 – 9
فیزیولوژی ورزشی دکتر صالحیان سه شنبه 4 اردیبهشت 20 -8
آسیب و حرکات اصلاحی دکتر حسینی جمعه 24 فروردین 20-10
آمار و سنجش دکتر صالحیان شنبه 1 اردیبهشت 20 - 13
زبان دکتر جلیلی جمعه17-8:30 31 فروردین رایگان برای عموم داوطلبان