۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 1340

تاریخ شروع کلاسهای کارشناسی ارشد ترم تابستان 97
تاریخ شروع کلاسهای کارشناسی ارشد ترم تابستان 97
 
نام درس نام استاد روز ساعت محل برگزاری
سلولی و مولکولی دکتر اقدم سه شنبه  23 مرداد 9 الی 13 کلاس 302
بیوشیمی دکتر محمدنژاد 16 الی 20 کلاس 302
زبان دکتر شاهرضا چهارشنبه  24 مرداد 13 الی 16 کلاس 302
ایمنی شناسی دکتر خلیلی 16 الی 20 کلاس 302
زبان دکتر یعقوبی پنجشنبه  25 مرداد 9 الی 12 کلاس 301
فیزیولوژی استاد عبدی 8 الی 12 کلاس 302
زبان دکتر شاهرضا 12:30 الی 16 کلاس 402
خون شناسی دکتر نامجو 16 الی 20 کلاس 301
زبان استاد حیدرنیا 16 الی 20 کلاس 302
باکتری شناسی دکتر بلوری 16:30 الی 19:30 کلاس 403
تغذیه و رژیم درمانی استاد جلالی جمعه 26 مرداد 8 الی 12 کلاس 301
سلولی و مولکولی دکتر اقدم 8:15 الی 12:15 کلاس 302
بیوشیمی دکتر محمدنژاد 12:30 الی 16 کلاس 302
ایمنی شناسی استاد صفدریان 16 الی 20(یک هفته در میان) کلاس 301
ژنتیک پایه و پزشکی دکتر آرین اکبری 16 الی 20 کلاس 302