۱۶ آذر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2096

تعطیلی موسسه در روزهای 19 و 20 آذر ماه
آموزشگاه دکترخلیلی روزهای پنجشنبه وجمعه 19 و20 آذر ماه تعطیل است.