۲۴ آذر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1656

تغییرات تاریخ برگزاری آمون آزمایشی ارشد بهداشت 95

اطلاعیه تغییر زمان برگزاری 3 آزمون جامع ارشد بهداشت 95

با توجه به اعلام زمان برگزاری آزمون ارشد وزارت بهداشت در سایت سنجش، به اطلاع دانشجویانی که در آزمونهای آزمایشی گروه آموزشی دکتر خلیلی شرکت می کنند، می رساند؛
تاریخ آزمونهای آزمایشی گروه آموزشی دکتر خلیلی متعاقبا به صورت زیر تغییر یافت:

 
ارشد 8 مرحله ارشد 12 مرحله زمان برگزاری
5 9 7 فروردین (غیرحضوری)
جامع 1 جامع 1 20 فروردین
جامع 2 جامع 2 3 اردیبهشت
جامع 3 جامع 3 10 اردیبهشت