۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 250

تغییر تاریخ برگزاری آزمون آزمایشی 2 اسفند به 9 اسفند

تغییر تاریخ برگزاری آزمون آزمایشی 2 اسفند به 9 اسفند

احتراما به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون آزمایشی روز جمعه 2 اسفند می رساند؛
این آزمون به دلیل تداخل تاریخ برگزاری با انتخابات به روز جمعه 9 اسفندماه موکول خواهد شد.