۳ اسفند ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 759

تندتر بخون، بیشتر بخون... شروع دوره تندخوانی و مطالعه صحیح
تندتر بخون، بیشتر بخون... شروع دوره تندخوانی و مطالعه صحیح

آیا میدانید تاثیرات تمرکز حواس روی مطالعه چقدر است؟
آیا به این توجه کرده اید که در یک ساعت چقدر مطالعه دارید؟
تندخوان هستید یا کند خوان؟
تندخوانی چقدر در سرعت مطالعه موثر است؟
در فرصت باقیمانده تا کنکور تندخوانی را بیاموزیم...

دوره تندخوانی استاد زنگنه
شروع: دوشنبه 5 اسفندماه از ساعت 19-15

کسب اطلاعات بیشتر:
02166568621 داخلی 1 و 02122856620