۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 566

جمع بندی مطالب در 4 آزمون جامع آزمایشی
ارزیابی خود و جمع بندی نهایی مطالب درسی در 4 آزمون جامع آزمایشی

کنکور اولین تجربه ی آزمون شما نیست... فرصت 4 بار شبیه سازی کنکور در آزمون های جامع آزمایشی دکترخلیلی برای شما محیا شده است

 
آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
آزمون آزمایشی تاریخ برگزاری
آزمون مرور (80% مطالب) 19 اردیبهشت‌ماه
آزمون جامع 1 23 خردادماه
آزمون جامع 2 6 تیرماه
آزمون جامع 3 20 تیرماه