۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 238

داوطلبان آزمونی واحد انقلاب/ آزمون جمعه 18 اسفند

داوطلبان آزمونی واحد انقلاب/ آزمون جمعه 18 اسفند

آزمون جمعه 18 اسفند در (دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران) واقع در میدان انقلاب بسمت آزادی خیابان قریب برگزار خواهد شد. *آزمون نوبت شنبه هم در ساختمان اسفند از ساعت 10 و همچنین 13 برگزار خواهد شد.