۱۴ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 46540

رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 94

رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 94

رتبه های برتر کنکور ارشد سال 94 که از دانشجویان موسسه گروه تالیفی و آموزشی دکتر خلیلی بوده اند به شرح زیر اعلام میشوند:

به این عزیزان تبریک میگوییم و امیدواریم در پیشبرد اهداف علمی خود موفق وپیروز باشند.
 
 

نام

رشته قبولی

رتبه

نمایندگی

خدمات استفاده شده

دانشگاه قبولی

سروناز کاشفي ایمنی شناسی 1   جزوه - آزمون - مشاوره - IQB  
سمانه منصوری فرد ایمنی شناسی 2 تهران طرح طلایی - IQB  
سارا تحویلی ایمنی شناسی 2 شیراز کلاس - جزوه - IQB ارومیه
سحر خراساني  ایمنی شناسی 3 مشهد IQB  
خانم امیدیان ایمنی شناسی 4 بروجرد آزمون - بسته آموزشی - IQB  
مونا  اصلانی ایمنی شناسی 7   طرح طلایی - IQB  
فرشته  قاسمی  ایمنی شناسی 10   کلاس - آزمون - بسته آموزشی - IQB  
محمد مهجور ایمنی شناسی 11   کلاس - آزمون- IQB ایران
مرضیه  عسگری ایمنی شناسی 15   کلاس -ازمون - IQB  
مژده مطلوبی ایمنی شناسی 17 تهران طرح طلایی - IQB  
مائده علی نژاد ایمنی شناسی 23   کلاس - IQB  
طاهره  بختیاری  ایمنی شناسی 24   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - IQB  
فاطمه هاشمي  ایمنی شناسی 25 مشهد IQB  
طاهره طباطبايي ایمنی شناسی   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - IQB  
فاطمه دهقان ایمنی شناسی 31 شیراز آزمون - IQB شیراز
الهه استخر ایمنی شناسی 32 شیراز آزمون - IQB ایران
مهسا جوادیان  ایمنی شناسی 33 شهرکرد IQB علوم پزشکی ایران 
مهری شهیر ایمنی شناسی 34 قزوین IQB  
مهری شهیر ایمنی شناسی 34 قزوین IQB  
مینا علوی ایمنی شناسی 40 سبزوار آزمون - کتاب - IQB فردوسی مشهد
فاطمه بیات ایمنی شناسی 42 تهران کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
آتوسا  خلعت بری ایمنی شناسی 43   طرح طلایی - IQB  
آتوسا خلعتبری ایمنی شناسی 43 کرج طرح طلایی - IQB علوم پزشکی تهران
مریم خباره ایمنی شناسی 45 کرج IQB  
مریم خباره ایمنی شناسی 45 کرج طرح طلایی - IQB دانشگاه شاهد
خداکرم جهانبین ایمنی شناسی 45 یاسوج آزمون -کلاس زبان-جزوه- iqb اهواز
فاطمه جوهری ناد  ایمنی شناسی 50   کلاس - IQB  
خانم امیدی ایمنی شناسی 51 ایمنی IQB  
گیلدا پارسامنش ایمنی شناسی 56   کلاس - IQB  
عاطفه مهرمنش ایمنی شناسی 59   کلاس -ازمون - IQB  
هادی صادقی ایمنی شناسی 62 ارومیه کلاس-کتاب-جزوه تبریز
فريبا شيروي ایمنی شناسی 63   آزمون - مشاوره - IQB  
آتری قدس ایمنی شناسی 64 شیراز کلاس - نکته و تست - آزمون - IQB  شیراز
عبدالقادر طعنه ایمنی شناسی 65 گرگان کتاب - بسته آموزشی- آزمون - کلاس  - IQB  
رضا  حاجی اصغر  ایمنی شناسی 66   کلاس -آزمون - بسته آموزشی - IQB  
زهرا صمیمی ایمنی شناسی 70 کرمانشاه کلاس-آزمون کرمانشاه
سیده سعیده  خوب رفتار ایمنی شناسی 72   کلاس - IQB  
سحر شریعتی ایمنی شناسی 73 شیراز کلاس - نکته و تست - آزمون - IQB  یزد
ستاره مولایی ایمنی شناسی 75 کرمانشاه جزوه - آزمون - کتاب - IQB همدان
زهرا رسولي ایمنی شناسی 75   آزمون - بسته آموزشی - IQB  
علی خراسانی زاده ایمنی شناسی 76 اهواز IQB  
مینا رحمانپور ایمنی شناسی 77 قزوین IQB  
آقای عسگر روغنی ایمنی شناسی 80 اهواز IQB  
مهدیه سعدی ایمنی شناسی 80 قزوین IQB  
میلاد سیزواری ایمنی شناسی 85 شهرکرد ازمون-کتاب جامع - IQB شهرکرد
سيمين زرگراني  ایمنی شناسی 88 مشهد IQB  
الهام داورپناه  ایمنی شناسی 89 مشهد IQB  
یاسمن سلیمی ایمنی شناسی 93   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
ايران کاظمي ایمنی شناسی 96   کلاس -آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
مریم جدیدطواف ایمنی شناسی 97   طرح طلایی - IQB  
زهرا محمد زاده ایمنی شناسی 100   کلاس - IQB  
مینا رحمانپور ایمنی شناسی  77 قزوین IQB  
مهدیه سعدی ایمنی شناسی  80 قزوین IQB  
حسین امیری نودهی هماتولوژی 1 شهرستان IQB  
مهرنوش عباس زاده هماتولوژی 3 تهران IQB  
فاطمه جوانی هماتولوژی 4 تبریز آزمون - بسته آموزشی - IQB تربیت مدرس
طاهره طباطبایی هماتولوژی 5 مشهد کلاس -ازمون - IQB  
الهه حسینی هماتولوژی 6 قزوین IQB  
الهه حسینی هماتولوژی 6 قزوین IQB  
سحر سمیعیان هماتولوژی 7 شهرکرد مشاوره - IQB تهران
سحر سمیعیان هماتولوژی 7 شهرکرد IQB تهران
محمد شکوهیان هماتولوژی 9 شیراز آزمون - بسته آموزشی - IQB  
محمد شکوهیان هماتولوژی 9 شیراز جزوه بهداشت ایران
خدیجه دارابی  هماتولوژی 11 رشت جزوه - آزمون - کتاب - IQB علوم پزشکی ایران 
خدیجه دارابی هماتولوژی 11 رشت IQB  
الهه رحیمیان هماتولوژی 12 شیراز IQB  
الهه رحیمیان هماتولوژی 12 شیراز کلاس/آزمون بهداشت تهران
قاسم فکوری زاد هماتولوژی 13 یاسوج آزمون -کلاس زبان-جزوه- iqb تهران
زهرا حسن پور هماتولوژی 17 شهرکرد IQB بهشتی
زهرا حسن پور هماتولوژی 17 شهرکرد IQB شهید بهشتی 
نرگس عباسی هماتولوژی 22 تهران IQB  
زهرا دانشور هماتولوژی 27   کلاس -ازمون - IQB  
پروانه فانی هماتولوژی 31 کرج IQB  
پروانه فانی هماتولوژی 31 کرج کلاس-IQB-آزمون- انتقال خون
فرزاد مظفری هماتولوژی 32 کرمانشاه کلاس-جزوه انتقال خون
حمیده قاسم زادگان هماتولوژی 33 شیراز جزوه بهداشت بوشهر
سحر صفاری هماتولوژی 34 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی تبریز
عرفانه بهروزی فر هماتولوژی 36   طرح طلایی - IQB  
زهرا درخشان هماتولوژی 39   آزمون - مشاوره - IQB  
زهرا درخشان هماتولوژی 39 شیراز جزوه بهداشت بوشهر
مينا فرخيان هماتولوژی 46   کلاس - آزمون - بسته آموزشی - IQB  
نرگس قاسمی  هماتولوژی 50 شهرکرد IQB کرمان
نرگس قاسمی  هماتولوژی 50 شهرکرد IQB علوم پزشکی کرمان 
الهام سراج زاده هماتولوژی 51 شیراز IQB  
الهام سراج زاده هماتولوژی 51 شیراز کلاس - نکته و تست - جزوه - IQB بهداشت بوشهر
زینب یزدانی هماتولوژی 53   IQB  
زینب یزدانی هماتولوژی 53 شیراز آزمون - بسته آموزشی - IQB بهداشت کرمان
فاطمه شاه حسینی هماتولوژی 67   IQB کرمان - بین الملل
ناهید دوروش هماتولوژی 89   کلاس - IQB  
شقايق عسگريان هماتولوژی 93   آزمون - IQB  
زهرا امینی هماتولوژی 100   کلاس - IQB  
ايمان اردستاني هماتولوژی 100   آزمون - IQB  
خانم آب شیرین تغذیه 1 بوشهر IQB  
زینب نور محمدی تغذیه 3 ساری کلاس -ازمون - IQB  
خانم رضایی منش تغذیه 4 کرمان کتاب - آزمون - بسته آموزشی - IQB  
سعید شرافت منش تغذیه 4 شیراز جزوه - IQB شیراز
مرضیه محمودی تغذیه 5 شیراز کلاس - IQB شیراز
ساناز جمشیدی تغذیه 6 شیراز IQB  
پریسا جان محمدی تغذیه 9 کرج آزمون - کتاب - IQB  
پریسا جان محمدی تغذیه 9 کرج آزمون - IQB علوم پزشکی تهران
محمدرضا امامی تغذیه 10   کلاس - بسته آموزشی - IQB  
حامد کرد برکانه تغذیه 11 همدان آزمون - IQB  
فروغ سجادی  تغذیه 12 شیراز آزمون - IQB تهران
فاطمه نوری پور تغذیه 18 شیراز آزمون - IQB شیراز
امید نیک پیام تغذیه 18 گرگان کتاب - بسته آموزشی- آزمون - کلاس  - IQB  
خانم عزتی تغذیه 18 تهران کلاس - مشاوره  -   
ندا جوراب چی تغذیه 21 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی تبریز
ملیکا کتابفروش تغذیه 23 تهران کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
فرشته پاشایی تغذیه 25 کرج IQB  
فرشته پاشایی تغذیه 25 کرج آزمون - IQB علوم پزشکی شهید بهشتی
عطیه میرزابابایی تغذیه 27 تهران کلاس - IQB  
مهسا راجی لاهیجی تغذیه 27 لاهیجان IQB  
شیوا تقی زاده تغذیه 32 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی تبریز
الهه ربانی تغذیه 32 تهران طرح طلایی ایران
اکبر اسدی تغذیه 35 ارومیه جزوه - آزمون - کتاب - IQB ایران تهران
زهرا اسماعیلی نژاد تغذیه 39 شیراز طرح طلایی - IQB شیراز
حسین فرجی تغذیه 40 شیراز آزمون - IQB اصفهان
عسل لطيفي تغذیه 42   آزمون - IQB  
زهرا خراسان چي تغذیه 44 مشهد IQB  
نسرین نسیمی تغذیه 50 شیراز آزمون - IQB شیراز
سوسن میرمجیدی تغذیه 51 کرج IQB  
سوسن میرمجیدی تغذیه 51 کرج آزمون - IQB علوم پزشکی تبریز
مريم گلزار تغذیه 55 مشهد IQB  
حسن براخاص تغذیه 56   بسته آموزشی - IQB  
مهسا طوسی تغذیه 57 ساری کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
نسیم پیرهادی تغذیه 58   کلاس -ازمون - IQB  
فرهنگ میرزاوندی تغذیه 60 شیراز کلاس - جزوه - IQB کرمانشاه
خدیجه عباسی  تغذیه 66 اصفهان IQB  
شمسي ميرزائي تغذیه 67   آزمون - IQB  
سهیلا رحیمی تغذیه 70 شیراز کلاس - آزمون - IQB  
عفت ساقي  تغذیه 70 مشهد IQB  
مژگان مرواریدزاده تغذیه 80 کرمانشاه آزمون - IQB کرمانشاه
کيانا صادقي  تغذیه 82 مشهد IQB  
شهربانو قلی زاده تغذیه 86   طرح طلایی - IQB  
سميه تاجيک تغذیه 91   آزمون - IQB  
نازنین صادقیان تغذیه 93 یزد IQB  
موسويان  تغذیه 98 مشهد IQB  
نسيم مختاري تغذیه 100   آزمون - IQB  
الهام ملاشاهی تغذیه 100   طرح طلایی - IQB  
کبری نجفی تغذیه 100 یاسوج آزمون -کلاس زبان-جزوه- iqb اصفهان
نیلوفر ترابی بیوشیمی بالینی 1 کرج کلاس -ازمون - IQB  
نیلوفر ترابی بیوشیمی بالینی 1 کرج کلاس-IQB- علوم پزشکی تهران
زهرا  گنج خانلو  بیوشیمی بالینی 2   کلاس - IQB  
الهه امام قلی زاده  بیوشیمی بالینی 3 رشت آزمون - IQB تربیت مدرس 
زهرا نوری بیوشیمی بالینی 4 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی تهران
مونا رحمتي  بیوشیمی بالینی 4 مشهد IQB  
شیوا شاهمحمدنژاد بیوشیمی بالینی 4 سنندج IQB  
اقای صادقی پور بیوشیمی بالینی 5 مشهد کلاس -ازمون - IQB  
مژگان نوروزی  بیوشیمی بالینی 7 شهرکرد آزمون - IQB تربیت مدرس
مزگان نوروزی  بیوشیمی بالینی 7 شهرکرد IQB تربیت مدرس
مصطفی ابراهیمی بیوشیمی بالینی 8 مشهد کلاس -ازمون - IQB  
فرزانه زارعی بیوشیمی بالینی 10 اصفهان طرح طلایی - IQB  
خانم زینب یوسفی بیوشیمی بالینی 11 اهواز مشاوره - IQB  
نغمه جنت علیپور بیوشیمی بالینی 12   کلاس - آزمون - بسته آموزشی - IQB  
مريم علايي بیوشیمی بالینی 17 مشهد IQB  
سارا علی حسین زاده بیوشیمی بالینی 18   آزمون - IQB  
سمیرا عزتی مبصر بیوشیمی بالینی 18   کلاس - IQB  
زینت محمدی بیوشیمی بالینی 22 گرگان کتاب - بسته آموزشی- آزمون - کلاس  - IQB  
سهیلا خاکدان بیوشیمی بالینی 26 کرج IQB  
سهیلا خاکدان بیوشیمی بالینی 26 کرج طرح طلایی - IQB شهید بهشتی
فاطمه پناهی بیوشیمی بالینی 40 کرج IQB  
فاطمه پناهی بیوشیمی بالینی 40 کرج طرح طلایی - IQB شهید بهشتی
فاطمه خنشا بیوشیمی بالینی 45   آزمون - بسته آموزشی - IQB  
نوید قاسم زاده بیوشیمی بالینی 47 ارومیه کلاس - کتاب یزد
مرضیه آذرخش  بیوشیمی بالینی 48   کلاس - IQB  
الهام شکراللهی بیوشیمی بالینی 48 تهران کلاس - IQB  
ارزو احمدی  بیوشیمی بالینی 50 شهرکرد آزمون - بسته آموزشی - IQB شهرکرد
زهرا براتی بیوشیمی بالینی 50 شیراز کلاس - نکته و تست - آزمون - IQB  اصفهان
ارزو احمدی  بیوشیمی بالینی 50 شهرکرد IQB علوم پزشکی شهرکرد 
معصومه زمانپور بیوشیمی بالینی 52 اهواز IQB  
سیما قانعی بیوشیمی بالینی 56 شیراز کلاس - آزمون - IQB  یزد
رحیمه رحیمی بیوشیمی بالینی 57   کلاس -ازمون - IQB  
سودا رحیم زاده بیوشیمی بالینی 67 ارومیه کلاس-جزوه-کتاب ارومیه
فاطمه گلی بیوشیمی بالینی 70   آزمون - IQB  
فاطمه فيزآبادي  بیوشیمی بالینی 71 مشهد IQB  
سارا چناری بیوشیمی بالینی 75 شیراز کلاس - نکته و تست - جزوه - IQB یزد
سهیلا محمدعلی بیوشیمی بالینی 75 کرج IQB  
سهیلا محمدعلی بیوشیمی بالینی 75 کرج کلاس-IQB- علوم پزشکی همدان
آرش  مرادی بیوشیمی بالینی 76   کلاس -ازمون - IQB  
سمیه موسوی زاده بیوشیمی بالینی 80 شیراز نکته و تست - جزوه - IQB فسا
ناصر صفری بیوشیمی بالینی 82   کلاس -ازمون - کلاس -ازمون - IQB  
زهرا ظاهری بیوشیمی بالینی 85 شهرکرد IQB یزد
خاطره خزایی بیوشیمی بالینی 89 کرج IQB  
مهسا  صالحی راد  بیوشیمی بالینی 92   کلاس -ازمون - IQB  
مهسا ملک نیا بیوشیمی بالینی 100 شیراز کلاس - نکته و تست - جزوه - IQB فسا
نسرین اکبری بیوشیمی بالینی 100   کلاس -ازمون - IQB  
خانم ابتسام زرگان نژاد ژنتیک پزشکی 4 اهواز IQB  
مریم رنجبر ژنتیک پزشکی 6 شیراز جزوه  
مائده گنجی ژنتیک پزشکی 6 تهران کلاس - آزمون - بسته اموزشی - IQB  
مهسا فرجامي  ژنتیک پزشکی 7 مشهد IQB  
سمیرا اسدالهی ژنتیک پزشکی 8 یزد آزمون - IQB  
سمیرا اسداللهی ژنتیک پزشکی 8 یزد آزمون - IQB علوم پزشکی یزد
پردیس رحیمی  ژنتیک پزشکی 9 رشت جزوه - آزمون - کتاب - نکته و تست - IQB تهران
پردیس رحیمی  ژنتیک پزشکی 9 رشت آزمون نکته و تست جزوه-کتاب دانشگاه تهران 
ترانه اسعدیان ژنتیک پزشکی 12 تهران IQB  
سلما زرگري  ژنتیک پزشکی 13 مشهد IQB  
سهيلا خاکساري  ژنتیک پزشکی 14 مشهد IQB  
سعید فرج زاده ژنتیک پزشکی 15 تبریز/اردبیل   بهزیستی
مهسا حاتمی ژنتیک پزشکی 17   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
مریم خسروی ژنتیک پزشکی 18 تهران کلاس - آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
الهام زهره وند ژنتیک پزشکی 19 اصفهان IQB  
امیرحسین جوهری ژنتیک پزشکی 20 تهران طرح طلایی - IQB  
مريم عليدوست ژنتیک پزشکی 21 مشهد IQB  
علی دیانت پور ژنتیک پزشکی 22 شیراز جزوه - آزمون - کتاب - نکته و تست - IQB بهشتی
معصومه سلیمانی ژنتیک پزشکی 23 کرمانشاه کلاس- جزوه -آزمون - IQB بهزیستی تهران
زهرا فتحی ژنتیک پزشکی 25 رشت جزوه - آزمون - کتاب - نکته و تست - IQB ایران
ماندانا قاسمی راد  ژنتیک پزشکی 25 اصفهان IQB  
زهرا  فتحی  ژنتیک پزشکی 25 رشت آزمون نکته وتست جزوه  علوم پزشکی ایران
رسول علیزاده  ژنتیک پزشکی 29 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی ایران
بهاره معرفتی ژنتیک پزشکی 30 تهران طرح طلایی - IQB  
رضا طاهرلو ژنتیک پزشکی 30 کرج بسته آموزشی - IQB خوارزمی
نادیا صابری ژنتیک پزشکی 31 سبزوار آزمون - کتاب - IQB تربیت مدرس
راضیه جولایی ژنتیک پزشکی 34 اصفهان IQB  
صفورا قلمکار ژنتیک پزشکی 37 اصفهان IQB  
سمانه کردستانی ژنتیک پزشکی 38 شیراز آزمون - IQB  
الناز حاجی مقصودی ژنتیک پزشکی 43 یزد آزمون، کلاس، کتاب علوم پزشکی یزد
راضیه مقدسی ژنتیک پزشکی 44   کلاس -ازمون - IQB  
مریم آبتین ژنتیک پزشکی 49     علوم پزشکی تبریز
مریم وفایی ژنتیک پزشکی 52 کرج IQB  
مریم وفایی ژنتیک پزشکی 52 کرج طرح طلایی - IQB علوم پزشکی یزد
زهرا فريدوني ژنتیک پزشکی 53   آزمون - IQB  
لیلا مرادی ژنتیک پزشکی 54   کلاس - IQB  
مليحه عليمرداني ژنتیک پزشکی 55 مشهد IQB  
زکيه امامي ژنتیک پزشکی 57 مشهد IQB  
مائده شريعتي  ژنتیک پزشکی 59 مشهد IQB  
ناهيد نجات  ژنتیک پزشکی 61 مشهد IQB  
علیرضا زارع ژنتیک پزشکی 64 یزد IQB  
علیرضا زارع ژنتیک پزشکی 64 یزد آزمون / کلاس / کتاب شهید بهشتی تهران
سولماز سليمي ژنتیک پزشکی 70   آزمون - IQB  
سمیرا اژدری ژنتیک پزشکی 70 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی شهرکرد 
ببردل ژنتیک پزشکی 79 ارومیه کلاس - کتاب آزاد تبریز
اميرسعيد ثابتي  ژنتیک پزشکی 82 مشهد IQB