۱۹ مهر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1309

رتبه های قبولی رشته های علوم پایه پزشکی کنکور کارشناسی ارشد 99

رتبه های قبولی رشته های علوم پایه پزشکی کنکور کارشناسی ارشد 99

>>این لیست در حال تکمیل است<<

 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته قبولی رتبه خدمات مورد استفاده (کلاس، بسته آموزشی، آزمون آزمایشی، مشاوره تخصصی، کتاب)
1 خانم مصنوره منصوری ایمنی شناسی 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس
2 خانم مهدیه مهدوی وند خون شناسی 1 آزمون های آزمایشی - کلاس حضوری هماتولوژی خانم دکتر نامجو
3 خانم نگار نجاتی فهیمی باکتری شناسی 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
4 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی ویروس شناسی 1  
5 خانم ندا ولی سلطان تغذیه 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله 
6 خانم نگار نجاتی فهیمی میکروب شناسی مواد غذایی 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
7 خانم رژین احمدزاده نانوتکنولوژی 1 کلاس زبان استاد حیدرنیا - طرح مشاوره تخصصی استاد پوردکان
8 خانم پریناز جوان بخت آناتومی 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس زبان استاد حیدرنیا
9 خانم شمیم قاسمی تکنولوژی گردش خون 1 آزمون آزمایشی
10 خانم فریده جعفری خون شناسی 2 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
11 آقای امید نریمانی اسکندر باکتری شناسی 2 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
12 آقای امید نریمانی اسکندر ویروس شناسی 2 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
13 خانم بیتا زندی فیزیولوژی 2 آزمون های آزمایشی 
14 خانم سیده رومینا قاضی میرسعید قارچ شناسی 2 آزمون های آزمایشی 
15 خانم یاسمن عبادی بیوتکنولوژی پزشکی 2 کلاس مجازی بیوشیمی دکتر رضویان، کلاس مجازی زبان استاد خدادادی، کلاس مجازی سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم، طرح مشاوره تخصصی خانم رضایی،آزمون های آزمایشی 9 مرحله
16 خانم فاطمه احراری تکنولوژی گردش خون 2 آزمون های آزمایشی 
17 خانم زهرا نوروزی سلامت سالمندی 2  
18 خانم مهدیه صالحی اتاق عمل 2 آزمون های آزمایشی، بسته آموزشی، طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
19 خانم مریم درویشی ژنتیک 2 کلاس زبان استاد حیدرنیا،آزمون های آزمایشی 9 مرحله
20 خانم محیا رمش آناتومی 2  
21 خانم ملیکا گرگانی ایمنی شناسی 3 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
22 خانم یگانه خالقی خون شناسی 3 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو، آزمون های آزمایشی 9 مرحله
23 خانم فرشته برجسته بیوشیمی بالینی 3 کلاس بیوشیمی دکتر محمدنژاد و کلاس شیمی دکتر اکبری - آزمون های آزمایشی
24 آقای امید نریمانی اسکندر انگل شناسی 3 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
25 خانم نیلوفر الوند فیزیولوژی 3 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
26 آقای ایمان امیری تغذیه 3 آزمون های آزمایشی
27 آقای افشین طالبی نسب آناتومی 3 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
28 خانم فاطمه حسن فرد اتاق عمل 3 طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری، آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
29 آقای سید علی رضا موسوی بیوتکنولوژی پزشکی 3 آزمون آزمایشی
30 خانم الهام رضایی نیارکی میکروب شناسی مواد غذایی 4 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
31 آقای کسری جهانخانی ایمنی شناسی 4 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
32 خانم نیلوفر صدیقی خون شناسی 4 کلاس ایمنی شناسی استاد نصری، آزمون های آزمایشی 9 مرحله
33 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی باکتری شناسی 4 کلاس حضوری ویروس شناسی خانم دکتریزدانی
34 خانم نگار نجاتی فهیمی قارچ شناسی 4 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
35 خانم نگار نجاتی فهیمی ویروس شناسی 4 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
36 خانم کتایون عسگری بیوشیمی بالینی 4 آزمون های آزمایشی
37 خانم فایزه شهبا ایمنی شناسی 5 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
38 آقای علی نباتی بیوشیمی بالینی 5 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
39 خانم محبوبه قادرزاده فیزیولوژی 5 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
40 خانم فاطمه عابدی سم شناسی 5  
41 آقای شایان اسدی شیمی دارویی 5 کلاس بیوشیمی دکتر محمد نژاد - آزمون های آزمایشی
42 خانم نگار نجاتی فهیمی انگل شناسی 5 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
43 آقای رضا کاظمی اتاق عمل 5 طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
44 خانم لعیا خدایی خون شناسی 5  
45 خانم محدثه حیدرعلی خون شناسی 6 آزمون های آزمایشی
46 آقای عبدالکریم طاهری بیوشیمی بالینی 6 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
47 خانم زینب زندیه ویروس شناسی 6 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
48 خانم زهرا شفقت ایمنی شناسی 6  
49 خانم سپیده توتونچیلر اتاق عمل 6  
50 خانم معصومه گلیجانی مقدم ژنتیک 6 آزمون آزمایشی - کلاس
51 خانم غزاله خدادادی باکتری شناسی 7 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
52 خانم مهسا برات طرقی بیوشیمی بالینی 7  
53 خانم نگار سماعی داریانی فیزیک پزشکی 7  
54 خانم فرانک صالحی مامایی 7  
55 خانم فرانک صالحی مامایی 7  
56 آقای مهدی منوچهری پرستاری 7 آزمون آزمایشی
57 خانم مهدیسا یوسفی بیوشیمی بالینی 8  
58 خانم زهرا حریری تغذیه 8 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
59 آقای علیرضا محبی زاده خون شناسی 8 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
60 خانم نسیم منافی کندجانی انگل شناسی 8  
61 خانم مینا میرزایی اتاق عمل 8 طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
62 خانم سحر جلیلی وند خون شناسی 9 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
63 آقا متین محی الدین بیوشیمی بالینی 9 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
64 خانم سارا مهرسروش فیزیولوژی 9 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
65 آقای امیررضا قرائیان سم شناسی 9  
66 خانم مهسا خسروی نانوتکنولوژی 9 آزمون های آزمایشی
67 خانم الهام رضایی نیارکی باکتری شناسی 10 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
68 آقای حسین نادرخانی فیزیولوژی 10 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
69 خانم نگین نظری خون شناسی 10 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
70 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی قارچ شناسی 10  
71 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی انگل شناسی 10  
72 خانم عاطفه باقری ایمنی شناسی 10 کلاس حضوری ایمنی شناسی دکترخلیلی و کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم، آزمون های آزمایشی
73 خانم الهام قیطاسی سلامت سالمندی 10 کلاس مجازی زبان استاد خدادادی
74 خانم نیلوفر توکلی آناتومی 10  
75 خانم نیلوفر صدیقی ایمنی شناسی 11 کلاس ایمنی شناسی استاد نصری، آزمون های آزمایشی 9 مرحله
76 خانم کیمیا ترابی نسب تغذیه 11 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
77 خانم نیلوفر جعفری خون شناسی 11  
78 آقای مجید کاظمی آناتومی 11  
79 خانم عارفه مرواریدی میکروب شناسی مواد غذایی 11  
80 خانم نسیم منافی کندجانی قارچ شناسی 12  
81 خانم زهرا یعقوبی فیزیولوژی 12 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی
82 خانم فاطمه نخعی مقدم خون شناسی 13 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
83 آقای سینا مهدوی ویروس شناسی 13 کلاس مجازی زبان و ویروس شناسی استاد خدادادی
84 خانم غزل بغدادی تغذیه 14 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی و کلاس تغذیه استاد جلالی
85 خانم نجمه پارسایی اتاق عمل 14 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
86 خانم نیوشا احمدی میکروب شناسی مواد غذایی 14 طرح مشاوره تخصصی با آقای سپاسی
87 خانم غزاله خدادادی ویروس شناسی 14  
88 خانم سیمین پورموسوی انگل شناسی 14  
89 خانم زهره سادات اکبری فیزیولوژی 14 آزمون آزمایشی
90 خانم هلیا محرمی تغذیه 15 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس تغذیه استاد جلالی و کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
91 خانم عاطفه هاشم آبادی تکنولوژی گردش خون 15 آزمون های آزمایشی 9 مرحله، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
92 خانم معصومه رستمی بیوشیمی بالینی 15 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
93 خانم سحر قربان شمسی اتاق عمل 15 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
94 آقای آرمان رجبی ژنتیک 15 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
95 خانم مریم نوروزی ایمنی شناسی 16 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس ایمنی شناسی استاد صفدریان و طرح مشاوره زیر ذره بین آقای سپاسی
96 خانم نیکتا سینا فیزیولوژی 16 آزمون های آزمایشی 9 مرحله،کلاس نکته و تست فیزیولوژی دکتر عبدی
97 خانم مهشاد نوروزی خون شناسی 16 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
98 آقای ایمان اولیایی ویروس شناسی 16 کلاس مجازی زبان و ویروس شناسی استاد خدادادی
99 خانم مریم درویشی بیوتکنولوژی پزشکی 16  
100 خانم فاطمه رضایی نانوتکنولوژی 16 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
101 خانم شقایق تموک فیزیولوژی 17 آزمون های آزمایشی 9 مرحله، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
102 خانم یاسمن پوریافر خون شناسی 17  
103 خانم نیلوفر صدیقی بیوشیمی بالینی 17 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
104 آقای علی زمانیان تغذیه 18 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
105 خانم فاطمه نقی زاده فیزیولوژی 18 آزمون های آزمایشی، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
106 آقای علیرضا محبی زاده ایمنی شناسی 18 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
107 خانم مهسا خدایی اتاق عمل 18  
108 خانم زهرا عواطفی نژاد قارچ شناسی 18 بسته آموزشی
109 آقای امیرحسین حاجی جعفری ایمنی شناسی 19 کلاس سلولی و مولکولی استاد طلابی
110 خانم ثریا علیمحمدی فیزیولوژی 20 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
111 خانم سارا شاکری میکروب شناسی مواد غذایی 20 آزمون های آزمایشی
112 خانم سپیده رضایی مامایی 20  
113 خانم زینب تثبیتی خون شناسی 21 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای،کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
114 آقای کورش حمزانلوئی مقدم بیوشیمی بالینی 21 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، بسته آموزشی
115 خانم فاطمه زارع اتاق عمل 21 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای،  طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
116 خانم حوریه شاپوریان ایمنی شناسی 21 کلاس
117 خانم محبوبه شاملو بیوشیمی بالینی 22 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
118 آقای حسین ملکان ژنتیک 22 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی
119 خانم فرحناز فرهادی ویروس شناسی 23  
120 آقای آریا عیسی نیا خون شناسی 23 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
121 خانم کیمیا طالبی ایمنی شناسی 23  
122 خانم بهناز بختی باکتری شناسی 23 آزمون آزمایشی
123 آقای علی اصغری قمی خون شناسی 24 آزمون های آزمایشی 9 مرحله، کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
124 آقای محمدرضا صبوری تغذیه 24 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
125 خانم افسانه فدایی خوب ایمنی شناسی 25 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
126 آقای آرمین اکبر ایمنی شناسی 26 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
127 خانم لیلا جوی بار خون شناسی 26 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس وبکتفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
128 خانم زهرا ترکاشوند اتاق عمل 26 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
129 خانم مینا سالک تغذیه 26 طرح مشاوره تخصصی با خانم ملاحسینی
130 خانم سروناز ملکوتی راد آناتومی 26  
131 خانم آیدا عسگری تغذیه 26 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - مشاوره تخصصی
132 خانم لیلا جوی بار ایمنی شناسی 27 کلاس وبکتفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
133 خانم معصومه سلطانی نانوتکنولوژی 27  
134 خانم الهه رئیسی خون شناسی 28  
135 خانم مریم کلینی باکتری شناسی 28 آزمون آزمایشی - کلاس
136 خانم مینا خلج امیری خون شناسی 29 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
137 خانم سیمین پورموسوی قارچ شناسی 29  
138 آقای محمدپویا سمیعی خون شناسی 30 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو - کلاس نکته و تست ایمنی شناسی استاد زارع و سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم و بیوشیمی دکتر رضویان
139 خانم فاطمه کریمی نانوتکنولوژی 30  
140 خانم نیلوفر کاظمی خون شناسی 31 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
141 خانم زهرا محمدی اتاق عمل 31 آزمون های آزمایشی
142 خانم فاطمه جاودان تغذیه 31  
143 خانم رضوانه زوبین پران بیوتکنولوژی پزشکی 31 آزمون آزمایشی
144 خانم زهرا سجده فیزیولوژی 32  
145 خانم نادیا نصیرزاده ویروس شناسی 32  
146 آقای پویا صدیقی راد خون شناسی 33 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس حضوری هماتولوژی خانم دکتر نامجو
147 خانم آیدا عسگری تغذیه 33  
148 خانم حانیه کریمی نژاد خون شناسی 34 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
149 خانم فاطمه آقاعلیخانی تغذیه 34  
150 خانم مریم کلینی قارچ شناسی 34 آزمون آزمایشی - کلاس
151 آقای محمدرضا لحیم چی ایمنی شناسی 35 آزمون های آزمایشی، همایش یک روزه ایمنی شناسی استاد زارع
152 خانم فائزه مهربان بیوشیمی بالینی 36 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
153 خانم راضیه رحمانی خون شناسی 36 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
154 خانم مریم حدادی ایمنی شناسی 36 کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
155 خانم سپیده حسینی بیوشیمی بالینی 37 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
156 خانم ویدا شیرانی خون شناسی 37  
157 خانم افسانه شمس ایمنی شناسی 39 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
158 خانم فروزان کرم خون شناسی 39 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
159 خانم فاطمه دهقان آناتومی 39  
160 خانم عاطفه شادکامیان خون شناسی 40  
161 خانم معصومه صلواتیان ویروس شناسی 40 آزمون آزمایشی
162 خانم ندا پویا نانوتکنولوژی 40 آزمون آزمایشی - کلاس
163 خانم فاطمه مرادی خون شناسی 41 آزمون های آزمایشی - کلاس حضوری هماتولوژی خانم دکتر نامجو
164 خانم طیبه خراسانی فیزیولوژی 41  
165 خانم سپیده نصیری ایمنی شناسی 41 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی
166 خانم مریم کلینی انگل شناسی 41 آزمون آزمایشی - کلاس
167 آقای ارزم اسحق آناتومی 42  
168 آقای امید سالارنیکخواه خون شناسی 42  
169 آقای عرفان جوکار بیوشیمی بالینی 43 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
170 خانم زینب داوودی مقدم خون شناسی 45 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو و کلاس بیوشیمی دکتر رضویان و کلاس زبان استاد خدادادی
171 خانم نیوشا احمدی ویروس شناسی 45  
172 خانم سعاد عساکره ایمنی شناسی 46 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای،کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
173 آقای پوریا غیایی ایمنی شناسی 48 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
174 خانم سما یوسفی بیوشیمی بالینی 49 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
175 آقای رامتین چلونگریان خون شناسی 50 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای ،کلاس بیوشیمی دکتر رضویان و کلاس زبان استاد خدادادی
176 خانم پریسا نجفی باکتری شناسی 50 طرح مشاوره تخصصی با استاد خدادادی
177 خانم مریم کلینی انگل شناسی 51 آزمون آزمایشی - کلاس
178 خانم آرزو قره زاده ایمنی شناسی 53 طرح مشاوره تخصصی با آقای سپاسی
179 خانم نرگس زارع خون شناسی 54 کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
180 خانم نرگس زارع خون شناسی 54 آزمون آزمایشی - کلاس - مشاوره تخصصی
181 آقای امیرحسین منصوری تغذیه 55 کلاس
182 آقای اسمعیل قدمی بیوشیمی بالینی 58 آزمون های آزمایشی، کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
183 آقای مهرشاد اکبری باکتری 58 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
184 خانم سپیده فاضلی تغذیه 62  
185 خانم مهسا قنایی تغذیه 65  
186 خانم سیمین پورموسوی باکتری شناسی 66  
187 خانم فاطمه ابوالحسنی ژنتیک 74  
188 خانم آناهیتا باجگیران طباخ تغذیه 76  
189 خانم سپیده شاکری انارکی پرستاری 77  
190 خانم حنا شیخی آناتومی 78  
191 خانم حمزه بیوشیمی بالینی 80 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
192 خانم زینب کاویانی تغذیه 83 طرح مشاوره تخصصی با خانم ملاحسینی
193 خانم فرشته امینی فیزیولوژی 85 بسته آموزشی - کلاس
194 خانم ملیکا توحیدی تغذیه 87  
195 خانم حانیه برزگر آناتومی 90  
196 خانم سیمین پورموسوی ویروس شناسی 103  
197 آقای فاضل عساکره فیزیولوژی 148