۱۹ مهر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 6479

رتبه های قبولی رشته های علوم پایه پزشکی کنکور کارشناسی ارشد 99

رتبه های قبولی رشته های علوم پایه پزشکی کنکور کارشناسی ارشد 99
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته قبولی اول   رتبه خدمات مورد استفاده (کلاس،  بسته آموزشی،  آزمون های آزمایشی،  مشاوره تخصصی،  کتاب)
21 خانم مهدیه صالحی اتاق عمل رتبه 2 آزمون های آزمایشی، بسته آموزشی، طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
31 خانم فاطمه حسن فرد اتاق عمل رتبه 3 طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری، آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
46 آقای رضا کاظمی اتاق عمل رتبه 5 طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
52 خانم سپیده توتونچیلر اتاق عمل رتبه 6 آزمون آزمایشی
62 خانم مینا میرزایی اتاق عمل رتبه 8 طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
90 خانم نجمه پارسایی اتاق عمل رتبه 14 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
98 خانم سحر قربان شمسی اتاق عمل رتبه 15 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
112 خانم مهسا خدایی اتاق عمل رتبه 18  
120 خانم فاطمه زارع اتاق عمل رتبه 21 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای،  طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
133 خانم زهرا ترکاشوند اتاق عمل رتبه 26 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
149 خانم زهرا محمدی اتاق عمل رتبه 31 آزمون های آزمایشی
215 خانم زهرا مهری اتاق عمل رتبه 94  
27 آقای امید نریمانی اسکندر انگل شناسی رتبه 3 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
45 خانم نگار نجاتی فهیمی انگل شناسی رتبه 5 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
61 خانم نسیم منافی کندجانی انگل شناسی رتبه 8  
75 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی انگل شناسی رتبه 10 مشاوره تخصصی
94 خانم سیمین پورموسوی انگل شناسی رتبه 14  
178 خانم مریم کلینی انگل شناسی رتبه 41 آزمون آزمایشی - کلاس
185 خانم الناز وطنی انگل شناسی رتبه 46  
191 خانم مریم کلینی انگل شناسی رتبه 51 آزمون آزمایشی - کلاس
1 خانم مصنوره منصوری ایمنی شناسی رتبه 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس
24 خانم ملیکا گرگانی ایمنی شناسی رتبه 3 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای- مشاوره تخصصی
34 آقای کسری جهانخانی ایمنی شناسی رتبه 4 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
40 خانم فایزه شهبا ایمنی شناسی رتبه 5 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای- مشاوره تخصصی v.vip
51 خانم زهرا شفقت ایمنی شناسی رتبه 6  
76 خانم عاطفه باقری ایمنی شناسی رتبه 10 کلاس حضوری ایمنی شناسی دکترخلیلی و کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم، آزمون های آزمایشی
79 خانم نیلوفر صدیقی ایمنی شناسی رتبه 11 کلاس ایمنی شناسی استاد نصری، آزمون های آزمایشی 9 مرحله
111 آقای علیرضا محبی زاده ایمنی شناسی رتبه 18 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
114 آقای امیرحسین حاجی جعفری ایمنی شناسی رتبه 19 کلاس سلولی و مولکولی استاد طلابی
121 خانم حوریه شاپوریان ایمنی شناسی رتبه 21 آزمون آزمایشی - کلاس
126 خانم کیمیا طالبی ایمنی شناسی رتبه 23 آزمون آزمایشی- مشاوره تخصصی
130 خانم افسانه فدایی خوب ایمنی شناسی رتبه 25 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای-مشاوره تخصصی
131 آقای آرمین اکبر ایمنی شناسی رتبه 26 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
138 خانم لیلا جوی بار ایمنی شناسی رتبه 27 کلاس وبکتفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
161 آقای محمدرضا لحیم چی ایمنی شناسی رتبه 35 آزمون های آزمایشی، همایش یک روزه ایمنی شناسی استاد زارع
164 خانم مریم حدادی ایمنی شناسی رتبه 36 کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
169 خانم افسانه شمس ایمنی شناسی رتبه 39 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
177 خانم سپیده نصیری ایمنی شناسی رتبه 41 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی
184 خانم سعاد عساکره ایمنی شناسی رتبه 46 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای،کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
186 آقای پوریا غیایی ایمنی شناسی رتبه 48 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای- مشاوره تخصصی
192 خانم آرزو قره زاده ایمنی شناسی رتبه 53 طرح مشاوره تخصصی با آقای سپاسی
8 خانم پریناز جوان بخت آناتومی رتبه 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس زبان استاد حیدرنیا
23 خانم محیا رمش آناتومی رتبه 2  
30 آقای افشین طالبی نسب آناتومی رتبه 3 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
78 خانم نیلوفر توکلی آناتومی رتبه 10 آزمون آزمایشی
82 آقای مجید کاظمی آناتومی رتبه 11 آزمون آزمایشی
135 خانم سروناز ملکوتی راد آناتومی رتبه 26 آزمون آزمایشی
171 خانم فاطمه دهقان آناتومی رتبه 39  
179 آقای ارزم اسحق آناتومی رتبه 42  
209 خانم حنا شیخی آناتومی رتبه 78  
214 خانم حانیه برزگر آناتومی رتبه 90 آزمون آزمایشی
201 آقای مهرشاد اکبری باکتری شناسی رتبه 58 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
3 خانم نگار نجاتی فهیمی باکتری شناسی رتبه 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی- مشاوره تخصصی
14 آقای امید نریمانی اسکندر باکتری شناسی رتبه 2 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
36 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی باکتری شناسی رتبه 4 کلاس حضوری ویروس شناسی خانم دکتریزدانی
54 خانم غزاله خدادادی باکتری شناسی رتبه 7 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
71 خانم الهام رضایی نیارکی باکتری شناسی رتبه 10 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای- مشاوره تخصصی
127 خانم بهناز بختی باکتری شناسی رتبه 23 آزمون آزمایشی- مشاوره تخصصی
142 خانم مریم کلینی باکتری شناسی رتبه 28 آزمون آزمایشی - کلاس
143 خانم الناز وطنی باکتری شناسی رتبه 28  
190 خانم پریسا نجفی باکتری شناسی رتبه 50 طرح مشاوره تخصصی با استاد خدادادی
205 خانم سیمین پورموسوی باکتری شناسی رتبه 66  
18 خانم یاسمن عبادی بیوتکنولوژی پزشکی رتبه 2 کلاس مجازی بیوشیمی دکتر رضویان، کلاس مجازی زبان استاد خدادادی، کلاس مجازی سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم، طرح مشاوره تخصصی خانم رضایی،آزمون های آزمایشی 9 مرحله
32 آقای سید علی رضا موسوی بیوتکنولوژی پزشکی رتبه 3 آزمون آزمایشی
88 خانم نگین شفیعی پور بیوتکنولوژی پزشکی رتبه 13  
104 خانم مریم درویشی بیوتکنولوژی پزشکی رتبه 16 آزمون آزمایشی
151 خانم رضوانه زوبین پران بیوتکنولوژی پزشکی رتبه 31 آزمون آزمایشی
167 آقای صادق توکلی بیوتکنولوژی پزشکی رتبه 38  
26 خانم فرشته برجسته بیوشیمی بالینی رتبه 3 کلاس بیوشیمی دکتر محمدنژاد و کلاس شیمی دکتر اکبری - آزمون های آزمایشی
39 خانم کتایون عسگری بیوشیمی بالینی رتبه 4 آزمون های آزمایشی
41 آقای علی نباتی بیوشیمی بالینی رتبه 5 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
49 آقای عبدالکریم طاهری بیوشیمی بالینی رتبه 6 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
55 خانم مهسا برات طرقی بیوشیمی بالینی رتبه 7  
58 خانم مهدیسا یوسفی بیوشیمی بالینی رتبه 8  
65 آقا متین محی الدین بیوشیمی بالینی رتبه 9 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
97 خانم معصومه رستمی بیوشیمی بالینی رتبه 15 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
108 خانم نیلوفر صدیقی بیوشیمی بالینی رتبه 17 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
119 آقای کورش حمزانلوئی مقدم بیوشیمی بالینی رتبه 21 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، بسته آموزشی
122 خانم محبوبه شاملو بیوشیمی بالینی رتبه 22 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
137 آقای صادق توکلی بیوشیمی بالینی رتبه 26  
162 خانم فائزه مهربان بیوشیمی بالینی رتبه 36 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
165 خانم سپیده حسینی بیوشیمی بالینی رتبه 37 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
181 آقای عرفان جوکار بیوشیمی بالینی رتبه 43 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
187 خانم آسیه زارعی بیوشیمی بالینی رتبه 48  
188 خانم سما یوسفی بیوشیمی بالینی رتبه 49 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
196 خانم شیوا صفری بیوشیمی بالینی رتبه 55  
197 خانم پریسا دانشوند بیوشیمی بالینی رتبه 56  
198 خانم فاطمه غلامی بیوشیمی بالینی رتبه 57  
200 آقای اسمعیل قدمی بیوشیمی بالینی رتبه 58 آزمون های آزمایشی، کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
210 خانم حمزه بیوشیمی بالینی رتبه 80 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
12 خانم زهرا شاولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیما‌ری‌ها رتبه 1  
208 خانم سپیده شاکری انارکی پرستاری رتبه 77  
69 آقای مهدی منوچهری پرستاری کودکان رتبه 9 آزمون آزمایشی
11 خانم نسرین عبدالخانیان ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی رتبه 1  
5 خانم ندا ولی سلطان تغذیه رتبه 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله 
29 آقای ایمان امیری تغذیه رتبه 3 آزمون های آزمایشی
59 خانم زهرا حریری تغذیه رتبه 8 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
80 خانم کیمیا ترابی نسب تغذیه رتبه 11 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
89 خانم غزل بغدادی تغذیه رتبه 14 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی و کلاس تغذیه استاد جلالی
95 خانم هلیا محرمی تغذیه رتبه 15 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس تغذیه استاد جلالی و کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
109 آقای علی زمانیان تغذیه رتبه 18 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
129 آقای محمدرضا صبوری تغذیه رتبه 24 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای- مشاوره تخصصی
134 خانم مینا سالک تغذیه رتبه 26 طرح مشاوره تخصصی با خانم ملاحسینی
136 خانم آیدا عسگری تغذیه رتبه 26 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - مشاوره تخصصی
150 خانم فاطمه جاودان تغذیه رتبه 31  
157 خانم آیدا عسگری تغذیه رتبه 33  
159 خانم فاطمه آقاعلیخانی تغذیه رتبه 34  
168 آقای مهدی کشانی تغذیه رتبه 38  
195 آقای امیرحسین منصوری تغذیه رتبه 55 آزمون آزمایشی - کلاس
202 خانم سپیده فاضلی تغذیه رتبه 62  
203 خانم ثمین حجازی تغذیه رتبه 63  
204 خانم مهسا قنایی تغذیه رتبه 65  
207 خانم آناهیتا باجگیران طباخ تغذیه رتبه 76  
211 خانم زینب کاویانی تغذیه رتبه 83 طرح مشاوره تخصصی با خانم ملاحسینی
213 خانم ملیکا توحیدی تغذیه رتبه 87 آزمون آزمایشی
9 خانم شمیم قاسمی تکنولوژی گردش خون رتبه 1 آزمون آزمایشی
19 خانم فاطمه احراری تکنولوژی گردش خون رتبه 2 آزمون های آزمایشی - مشاوره تخصصی
96 خانم عاطفه هاشم آبادی تکنولوژی گردش خون رتبه 15 آزمون های آزمایشی 9 مرحله، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
  پارسا عباس زاده سم شناسی   4 مشاوره تخصصی
2 خانم مهدیه مهدوی وند خون شناسی رتبه 1 آزمون های آزمایشی - کلاس حضوری هماتولوژی خانم دکتر نامجو
13 خانم فریده جعفری خون شناسی رتبه 2 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
25 خانم یگانه خالقی خون شناسی رتبه 3 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو، آزمون های آزمایشی 9 مرحله
35 خانم نیلوفر صدیقی خون شناسی رتبه 4 کلاس ایمنی شناسی استاد نصری، آزمون های آزمایشی 9 مرحله
  خدیجه نظری تکنولوژی گردش خون   4 مشاوره تخصصی
47 خانم لعیا خدایی تکنولوژی گردش خون رتبه 5  
48 خانم محدثه حیدرعلی خون شناسی رتبه 6 آزمون های آزمایشی
60 آقای علیرضا محبی زاده خون شناسی رتبه 8 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
64 خانم سحر جلیلی وند خون شناسی رتبه 9 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
73 خانم نگین نظری خون شناسی رتبه 10 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
81 خانم نیلوفر جعفری خون شناسی رتبه 11  
86 خانم فاطمه نخعی مقدم خون شناسی رتبه 13 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
102 خانم مهشاد نوروزی خون شناسی رتبه 16 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
107 خانم یاسمن پوریافر خون شناسی رتبه 17  
118 خانم زینب تثبیتی خون شناسی رتبه 21 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای،کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
125 آقای آریا عیسی نیا خون شناسی رتبه 23 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
128 آقای علی اصغری قمی خون شناسی رتبه 24 آزمون های آزمایشی 9 مرحله، کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
132 خانم لیلا جوی بار خون شناسی رتبه 26 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس وبکتفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
141 خانم الهه رئیسی خون شناسی رتبه 28  
144 خانم مینا خلج امیری خون شناسی رتبه 29 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
146 آقای محمدپویا سمیعی خون شناسی رتبه 30 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو - کلاس نکته و تست ایمنی شناسی استاد زارع و سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم و بیوشیمی دکتر رضویان
148 خانم نیلوفر کاظمی خون شناسی رتبه 31 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
156 آقای پویا صدیقی راد خون شناسی رتبه 33 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس حضوری هماتولوژی خانم دکتر نامجو
158 خانم حانیه کریمی نژاد خون شناسی رتبه 34 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
163 خانم راضیه رحمانی خون شناسی رتبه 36 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
166 خانم ویدا شیرانی خون شناسی رتبه 37  
170 خانم فروزان کرم خون شناسی رتبه 39 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
172 خانم عاطفه شادکامیان خون شناسی رتبه 40  
175 خانم فاطمه مرادی خون شناسی رتبه 41 آزمون های آزمایشی - کلاس حضوری هماتولوژی خانم دکتر نامجو
180 آقای امید سالارنیکخواه خون شناسی رتبه 42  
182 خانم زینب داوودی مقدم خون شناسی رتبه 45 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو و کلاس بیوشیمی دکتر رضویان و کلاس زبان استاد خدادادی
189 آقای رامتین چلونگریان خون شناسی رتبه 50 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای ،کلاس بیوشیمی دکتر رضویان و کلاس زبان استاد خدادادی
193 خانم نرگس زارع خون شناسی رتبه 54 آزمون آزمایشی - کلاس ایمنی شناسی استاد نصر- مشاوره تخصصی
194 خانم نرگس زارع خون شناسی رتبه 54 آزمون آزمایشی - کلاس ایمنی شناسی استاد نصر- مشاوره تخصصی
22 خانم مریم درویشی ژنتیک رتبه 2 کلاس زبان استاد حیدرنیا،آزمون های آزمایشی 9 مرحله
53 خانم معصومه گلیجانی مقدم ژنتیک رتبه 6 آزمون آزمایشی - کلاس
70 آقای صادق توکلی ژنتیک رتبه 9  
99 آقای آرمان رجبی ژنتیک رتبه 15 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
123 آقای حسین ملکان ژنتیک رتبه 22 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی
140 آقای علی حیدرپور ژنتیک رتبه 27  
155 خانم نگین شفیعی پور ژنتیک رتبه 32  
206 خانم فاطمه ابوالحسنی ژنتیک رتبه 74  
20 خانم زهرا نوروزی سلامت سالمندی رتبه 2  
77 خانم الهام قیطاسی سلامت سالمندی رتبه 10 کلاس مجازی زبان استاد خدادادی
43 خانم فاطمه عابدی سم شناسی رتبه 5  
67 آقای امیررضا قرائیان سم شناسی رتبه 9  
10 خانم عارفه ایوبی شبخوسکله شیمی دارویی رتبه 1  
44 آقای شایان اسدی شیمی دارویی رتبه 5 کلاس بیوشیمی دکتر محمد نژاد - آزمون های آزمایشی
56 خانم نگار سماعی داریانی فیزیک پزشکی رتبه 7 آزمون آزمایشی
16 خانم بیتا زندی فیزیولوژی رتبه 2 آزمون های آزمایشی 
28 خانم نیلوفر الوند فیزیولوژی رتبه 3 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
42 خانم محبوبه قادرزاده فیزیولوژی رتبه 5 آزمون های آزمایشی 9 مرحله- مشاوره تخصصی
63 خانم لعیا خسروی فیزیولوژی رتبه 8  
66 خانم سارا مهرسروش فیزیولوژی رتبه 9 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
72 آقای حسین نادرخانی فیزیولوژی رتبه 10 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
85 خانم زهرا یعقوبی فیزیولوژی رتبه 12 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی
93 خانم زهره سادات اکبری فیزیولوژی رتبه 14 آزمون آزمایشی
101 خانم نیکتا سینا فیزیولوژی رتبه 16 آزمون های آزمایشی 9 مرحله،کلاس نکته و تست فیزیولوژی دکتر عبدی
106 خانم شقایق تموک فیزیولوژی رتبه 17 آزمون های آزمایشی 9 مرحله، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
110 خانم فاطمه نقی زاده فیزیولوژی رتبه 18 آزمون های آزمایشی، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
115 خانم ثریا علیمحمدی فیزیولوژی رتبه 20 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
153 خانم زهرا سجده فیزیولوژی رتبه 32 آزمون آزمایشی
176 خانم طیبه خراسانی فیزیولوژی رتبه 41 آزمون آزمایشی
212 خانم فرشته امینی فیزیولوژی رتبه 85 بسته آموزشی - کلاس
217 آقای فاضل عساکره فیزیولوژی رتبه 148  
17 خانم سیده رومینا قاضی میرسعید قارچ شناسی رتبه 2 آزمون های آزمایشی - مشاوره تخصصی
37 خانم نگار نجاتی فهیمی قارچ شناسی رتبه 4 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
74 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی قارچ شناسی رتبه 10  
84 خانم نسیم منافی کندجانی قارچ شناسی رتبه 12  
113 خانم زهرا عواطفی نژاد قارچ شناسی رتبه 18 بسته آموزشی
145 خانم سیمین پورموسوی قارچ شناسی رتبه 29  
152 خانم الناز وطنی قارچ شناسی رتبه 31  
160 خانم مریم کلینی قارچ شناسی رتبه 34 آزمون آزمایشی - کلاس
57 خانم فرانک صالحی مامایی رتبه 7 آزمون آزمایشی
117 خانم سپیده رضایی مامایی رتبه 20  
199 خانم زهرا بکرانی مشاوره در مامایی رتبه 57  
6 خانم نگار نجاتی فهیمی میکروب شناسی مواد غذایی رتبه 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
33 خانم الهام رضایی نیارکی میکروب شناسی مواد غذایی رتبه 4 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
83 خانم عارفه مرواریدی میکروب شناسی مواد غذایی رتبه 11 آزمون آزمایشی
91 خانم نیوشا احمدی میکروب شناسی مواد غذایی رتبه 14 طرح مشاوره تخصصی با آقای سپاسی
116 خانم سارا شاکری میکروب شناسی مواد غذایی رتبه 20 آزمون های آزمایشی
7 خانم رژین احمدزاده نانوتکنولوژی رتبه 1 آزمون آزمایشی - کلاس زبان استاد حیدرنیا - طرح مشاوره تخصصی استاد پوردکان
68 خانم مهسا خسروی نانوتکنولوژی رتبه 9 آزمون های آزمایشی
105 خانم فاطمه رضایی نانوتکنولوژی رتبه 16 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
139 خانم معصومه سلطانی نانوتکنولوژی رتبه 27  
147 خانم فاطمه کریمی نانوتکنولوژی رتبه 30  
174 خانم ندا پویا نانوتکنولوژی رتبه 40 آزمون آزمایشی - کلاس
4 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی ویروس شناسی رتبه 1  
15 آقای امید نریمانی اسکندر ویروس شناسی رتبه 2 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای- مشاوره تخصصی
38 خانم نگار نجاتی فهیمی ویروس شناسی رتبه 4 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
50 خانم زینب زندیه ویروس شناسی رتبه 6 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای- مشاوره تخصصی
87 آقای سینا مهدوی ویروس شناسی رتبه 13 کلاس مجازی زبان و ویروس شناسی استاد خدادادی
92 خانم غزاله خدادادی ویروس شناسی رتبه 14  
103 آقای ایمان اولیایی ویروس شناسی رتبه 16 کلاس مجازی زبان و ویروس شناسی استاد خدادادی
124 خانم فرحناز فرهادی ویروس شناسی رتبه 23  
154 خانم نادیا نصیرزاده ویروس شناسی رتبه 32  
173 خانم معصومه صلواتیان ویروس شناسی رتبه 40 آزمون آزمایشی
183 خانم نیوشا احمدی ویروس شناسی رتبه 45  
216 خانم سیمین پورموسوی ویروس شناسی رتبه 103