۱۸ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 6172

رتبه 1 و 3 تغذیه آزمون ارشد بهداشت 94
رتبه 1 و 3 تغذیه کنکور ارشد بهداشت 94

از افتخارات دیگر گروه آموزشی دکتر خلیلی:

خانم عطیه میرزابابایی از تهران رتبه 1 تغذیه
و
خانم زینب نورمحمدی از
ساری رتبه 3 تغذیه
منتظر رتبه های برتر دیگر از این مجموعه باشید ....