۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 2354

رشته های جدید دپارتمان مشاوره تخصصی در مقطع ارشد و دکتری برای آزمون 97
رشته های جدید دپارتمان مشاوره تخصصی در مقطع ارشد و دکتری برای آزمون 97

ارائه مشاوره تخصصی در مقطع دکتری برای رشته های:
 1. ایمنی شناسی
 2. ژنتیک پزشکی
 3. بیوتکنولوژی پزشکی
 4. نانوتکنولوژی پزشکی
 5. هماتولوژی
 6. تغذیه
 7. بیولوژی تولیدمثل
 8. علوم سلولی کاربردی
 9. پزشکی مولکولی
 10. مهندسی بافت
 11. علوم اعصاب
 12. باکتری شناسی
 13. گروه داروسازی
 14. بیوشیمی بالینی
 15. فیزیولوژی ورزشی

ارائه مشاوره تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته های:
گروه مدیریت
 1. مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 2. مدیریت توانبخشی
 3. مدیریت سلامت و ایمنی و محیط زیست (HSE)
 4. اقتصاد بهداشت
 5. ارزیابی فناوری سلامت(HTA)
گروه روانشناسی
 1. روانشناسی بالینی
 2. بهداشت روان
 3. سلامت سالمندی
گروه آموزشی و اجتماعی
 1. آموزش بهداشت
 2. آموزش پزشکی
 3. رفاه اجتماعی
 4. مددکاری اجتماعی
 5. تاریخ پزشکی
گروه رایانه ای
 1. فناوری اطلاعات سلامت(HIT)
 2. انفورماتیک پزشکی
 3. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 4. ژورنالیسم پزشکی

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66568621-021 داخلی 6 (دپارتمان مشاوره تخصصی) تماس حاصل فرمایید.