۹ تیر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 48

زمان برگزاری آزمون های مرداد ماه سال جاری، به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد
وزیر علوم: زمان برگزاری آزمون های مرداد ماه سال جاری، به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد

این حق داوطلبان است که سال آینده در دانشگاه‌ها حاضر باشند اگر به هر دلیلی حق ورود به دانشگاه ها برای این افراد ضایع شود، وزارت علوم نمی تواند مسئولیت آن را بپذیرد/ایسنا