۹ مهر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 473

سه جلسه اول کلاسهای وب‌کنفرانس برای تمام دروس رایگان و قابل مشاهده است
سه جلسه اول کلاسهای وب‌کنفرانس برای تمام دروس رایگان و قابل مشاهده است
جهت مشاهده، روی جلسه‌ی مورد نظر کلیک نمایید.

 
درس بیوشیمی با تدریس آقای دکتر محمدنژاد
مشاهده ی جلسه اول
مشاهده ی جلسه دوم
مشاهده ی جلسه سوم

 
درس ایمنی شناسی با تدریس استاد نصر
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)

مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت سوم)

مشاهده ی جلسه سوم (پارت اول)
مشاهده ی جلسه سوم (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه سوم (پارت سوم)

 
درس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم
مشاهده ی جلسه اول
مشاهده ی جلسه دوم
مشاهده ی جلسه سوم

 
درس ایمنی شناسی استاد صفدریان
مشاهده ی جلسه اول
مشاهده ی جلسه دوم

 
درس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)

مشاهده ی جلسه دوم (پارت اول)
مشاهده ی جلسه دوم (پارت دوم)

 
درس فیزیولوژی آقای دکتر عبدی
مشاهده ی جلسه اول
مشاهده ی جلسه دوم

 
درس بیوشیمی آقای دکتر رضویان
مشاهده ی جلسه اول
مشاهده ی جلسه دوم
مشاهده ی جلسه سوم
مشاهده ی جلسه چهارم

 
درس تغذیه استاد جلالی
مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)
مشاهده ی جلسه اول (پارت سوم)

مشاهده ی جلسه دوم

 
درس باکتری شناسی آقای دکتر بلوری
مشاهده ی جلسه اول
 
درس شیمی آلی و عمومی آقای دکتر اکبری مشاهده ی جلسه اول (پارت اول)
مشاهده ی جلسه اول (پارت دوم)