۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 528

فرصتی برای جمع بندی و مرور دروس رشته های علوم پایه پزشکی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

فرصتی برای جمع بندی و مرور دروس رشته های علوم پایه پزشکی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 
نکته و تست کارشناسی ارشد بهداشت 99-98– شعبه انقلاب
نام کلاس نام استاد زمان تاریخ برگزاری توضیحات
زبان انگلیسی تابستان دکتر شاهرضا چهارشنبه 12 الی 15:30 30 بهمن *برای دانشجویان خارج از کلاس دو جلسه کلاس با هماهنگی مدرس فوق العاده در نظر گرفته خواهد شد.
* همایش زبان خانم دکتر شاهرضا با  نکته و تست برگزار میگردد
* دانشجویان ثبت نامی کلاس زبان تابستان کد جمعه در دو کد چهارشنبه و پنجشنبه نکته وتست تابستان ادغام میشوند
زبان  انگلیسی تابستان دکتر شاهرضا پنجشنبه 12:30 الی 16 1 اسفند
*زبان  انگلیسی تابستان دکتر شاهرضا جمعه 12:30 الی 16 -
زبان انگلیسی پاییز دکتر شاهرضا پنجشنبه 16 الی 20 21 فروردین
زبان انگلیسی پاییز دکتر شاهرضا جمعه 8 الی 12 22 فروردین
میکروبیولوژی علوم پاییز دکتر ابراهیمی پنجشنبه 16 الی 20 1 اسفند 4 جلسه (16 ساعت )
بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد دوشنبه 16 الی 20 25 فروردین 5 جلسه (20 ساعت) /  ادغام کد شنبه و دوشنبه
بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد سه شنبه 16 الی 20 26 فروردین 5 جلسه (20 ساعت)
بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد جمعه  8 الی 12 29 فروردین 5 جلسه (20 ساعت)
بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد جمعه 12:30 الی 16 29 فروردین 5 جلسه (20 ساعت)
بیوشیمی پاییز و  تابستان دکتر رضویان پنجشنبه 12:30 الی 16 4 اردیبهشت 6 جلسه (21 ساعت) / ادغام تابستان و پاییز
ایمنی شناسی تابستان دکتر خلیلی چهارشنبه 16 الی 20 3 اردیبهشت 10 جلسه / سه جلسه آخر کلاس 8 ساعته میباشد
ایمنی شناسی پاییز دکتر خلیلی سه شنبه 17 الی 20 2 اردیبهشت 10 جلسه / سه جلسه از کلاس با توافق استاد و دانشجویان بصورت فوق العاده برگزار میگردد.
ایمنی شناسی تابستان استاد صفدریان جمعه 16 الی 20 اردیبهشت و خرداد 4 جلسه (16 ساعت)  /تاریخ دقیق اعلام میگردد
ایمنی شناسی پاییز استاد صفدریان دوشنبه 16 الی 20 اردیبهشت و خرداد 4 جلسه (16 ساعت)  /تاریخ دقیق اعلام میگردد
ایمنی شناسی  پاییز استاد نصری جمعه 16 الی 20 اعلام میشود اعلام میشود
خون شناسی و بانک خون تابستان و پاییز دکتر نامجو پنجشنبه 12:30 الی 16 4 اردیبهشت 6 جلسه (21 ساعت) / ادغام کد تابستان و پایبز
سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم پنجشنبه  8 الی 12 1 خرداد 4 جلسه (16 ساعت)
سلولی و مولکولی تابستان و پاییز دکتر اقدم سه شنبه  13 الی 17 6 خرداد 4 جلسه (16 ساعت) / ادغام دو کد سه شنبه تابستان و پاییز
سلولی و مولکولی پاییز دکتر اقدم جمعه 8 الی 12 9 خرداد 4 جلسه (16 ساعت)
باکتری شناسی تابستان دکتر بلوری پنجشنبه13 الی 16 1 خرداد 4 جلسه (12 ساعت) / کد تابستان و پاییز پنجشنبه
باکتری شناسی پاییز دکتر بلوری دوشنبه 13 الی16 29 اردیبهشت 4 جلسه (12 ساعت)
فیزیولوژی پاییز دکتر عبدی جمعه 8 الی 12 5 اردیبهشت 7 جلسه (28 ساعت)
شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری پنجشنبه 8 الی 12 1 خرداد 4 جلسه (16 ساعت) /  2جلسه اول شیمی عمومی  2 جلسه دوم مبحث شیمی آلی
تغذيه و رژیم درمانی تابستان استاد جلالی جمعه 16 الی 20 12 اردیبهشت 6 جلسه (24 ساعت)
تغذيه و رژیم درمانی پاییز استاد جلالی پنجشنبه 8 الی 12 11 اردیبهشت 6 جلسه (24 ساعت)
ژنتيك پایه و پزشکی  پاییز دکتر اكبري جمعه 16 الی 20 2 خرداد  4 جلسه (16 ساعت) ادغام دو کد تابستان و پاییز انقلاب
قارچ شناسی پاییز دکتر فلاح جمعه 16 الی 20 5 اردیبهشت 4 جلسه ( 16 ساعت)
انگل شناسی پاییز دکتر بهروان جمعه 16 الی 20 26 اردیبهشت 3 جلسه ( 12 ساعت)
زبان انگلیسی تابستان استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20 - فقط ویژه دانشجویان کلاسی ترم تابستان و پاییز میباشد
زبان انگلیسی پاییز استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی 16 - فقط ویژه دانشجویان کلاسی ترم تابستان و پاییز میباشد
ویروس شناسی پاییز دکتر یزدانی سه شنبه 14 الی 17 - به همراه کلاس ترم پاییز برگزار میشود و فقط ویژه دانشجویان کلاسی ترم پاییز میباشد.
ویروس شناسی استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 19 18 اردیبهشت 6 جلسه (18 ساعت)
 
 
نکته و تست کارشناسی ارشد بهداشت 99-98– شعبه میرداماد 
نام کلاس نام استاد زمان توضیحات
سلولی مولکولی تابستان دکتر اقدم چهارشنبه 15  الی 19 4 جلسه (24 ساعت)
سلولی و مولکولی پاییز دکتر اقدم یکشنبه 13:30 الی 17:30 4 جلسه (24 ساعت)
بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد سه شنبه 13 الی 16 5 جلسه (15 ساعت)
بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد پنجشنبه 16 الی 20 5 جلسه (20 ساعت) / ادغام کد پنجشنبه 13 الی 16 و 16 الی 20 میرداماد
ایمنی شناسی  تابستان استاد صفدریان پنجشنبه 16  الی 20  4 جلسه  (16 ساعت) / تاریخ دقیق جلسات متعاقبا اعلام میگردد
ایمنی شناسی پاییز استاد نصری جمعه 12:30 الی 16 اعلام میشود
ایمنی شناسی پاییز استاد زارع زاده پنجشنبه 12:30 الی 16 4 جلسه (14 ساعت)
خون شناسی پاییز دکتر نامجو سه شنبه 16 الی 20 6 جلسه (24 ساعت)
فیزیولوژی پاییز دکتر عبدی جمعه 14 الی 18 7 جلسه (28 ساعت)
شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری سه شنبه 16 الی 20 4 جلسه (16 ساعت) /  2 جلسه اول شیمی عمومی  2 جلسه دوم مبحث شیمی آلی
*آناتومی(تشریح) پاییز دکتر نوازش شنبه  13 الی 16 8 جلسه (24 ساعت) *در صورت ثبت نام هر سه درس با هم مبلغ شهریه 900/000 تومان محاسبه میگردد.
*بافت شناسی پاییز دکتر نوازش شنبه 17 الی 19 8 جلسه (16 ساعت)
*جنین شناسی پاییز استاد رضایی شنبه 9:30 الی 13 2 جلسه (7 ساعت)
تغذیه و رژیم درمانی پاییز استاد جلالی جمعه 9 الی 13 6 جلسه ( 24 ساعت)
ژنتيك پایه و پزشکی تابستان و پاییز دکتر آرین اکبری پنجشنبه 16  الی 20 4جلسه  (16 ساعت ) ادغام دو کد تابستان و پاییز میرداماد
باکتری شناسی تابستان دکتر بلوری پنج شنبه 9 الی  12 4 جلسه (12 ساعت)
زبان انگلیسی تابستان استاد حیدرنیا چهارشنبه 11  الی 15 فقط ویژه دانشجویان کلاسی ترم تابستان و پاییز میباشد
زبان انگلیسی پاییز استاد حیدرنیا پنجشنبه 8 الی 12 فقط ویژه دانشجویان کلاسی ترم تابستان و پاییز میباشد
زبان انگلیسی پاییز دکتر  یعقوبی شنبه 13 الی 16 به همراه کلاس ترم پاییز برگزار میشود و فقط ویژه دانشجویان کلاسی ترم پاییز میباشد.