۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 4794

مشاوره انتخاب شهر و گرایش کنکور ارشد  وازرت علوم توسط تیم مشاوره گروه آموزشی دکتر خلیلی

انتخاب شهر و گرایش داوطلبان کنکور ارشد وزارت علوم
توسط دکتر نظری، دکتر حمدی و سایر مشاورین
گروه آموزشی دکتر خلیلی

ارائه مشاوره با تعیین وقت قبلی انجام میشود.

02166568621