۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 1219

مشاوره تخصصی در طرح مشاوره  v.vip تحت نظارت شخص دکترخلیلی

مشاوره تخصصی در طرح مشاوره  v.vip تحت نظارت شخص دکترخلیلی
شروع دوره: مهرماه


1-مشاوره با دکتر خلیلی هر 15 روز یکبار (مشاور اصلی)
(یک هفته مختص تهرانی ها و یک هفته شهرستانی ها)
2-بررسی روند مطالعه دقیق توسط دکتر خلیلی
3-مشخص کردن مسیر مطالعه و پلن کاری توسط دکتر خلیلی
4-نحوه مطالعه به روش رمز و کدگذاری به روش دکتر خلیلی
5-پیگیری برنامه درسی هفته ای دوبار توسط خانم دانشمند و آقای دانیالی
6-کلاس های رفع اشکال دروس اصلی با رتبه برتر (15 ساعت)
7-برگزاری کارگاه  تندخوانی (5جلسه)
8-پشتیبانی مباحث کارگاه تندخوانی به مدت یک ماه
9-تحلیل کارنامه آزمون آزمایشی
10-مشاوره روانشناسی و انگیزشی فردی (5جلسه)
11-برنامه های ورزشی و تفریحی برای افزایش روحیه
12-بررسی تغذیه مناسب دانشجو توسط متخصصین (2جلسه)
13-بررسی سوالات دکتری سال جاری (مختص دانشجو ارشد)
14- برنامه جمع بندی دروس در خرداد ماه
15-برگزاری کارگاه آمادگی مصاحبه دکتری (متقاضی دکتری)
16-متقاضی دکتری (کارگاه یک روزه مقاله نویسی و تکنیک ها) مرکز تحقیقات