۲ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 203

ممنوعیت ایجاد دانشگاه علوم پزشکی جدید
ممنوعیت ایجاد دانشگاه علوم پزشکی جدید

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی گفت: براساس سند آمایش، دانشگاه علوم پزشکی بدون تشکیل استان جدید ممنوع است همچنین میزان گسترش کمی ۱۱۰ رشته مقطع تعیین تکلیف شده است.
دکتر محمدحسین آیتی افزود: شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در وزارت بهداشت یک نهاد قانونگذاری است و دستوراتی وارد شورا می شوند که موافقت بورد مربوطه هر رشته، دبیرخانه تخصصی آن رشته و موافقت شورای معین شورای گسترش را نیز داشته باشند.
دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی یادآور شد: بر اساس سند آمایش سرزمینی سلامت که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت بهداشت و دانشگاه ها ابلاغ شده است، تاسیس دانشگاه جدید مشروط به تاسیس استان جدید است. در واقع اگر استان جدید نداشته باشیم دانشگاه علوم پزشکی جدید نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: در این سند سطوح بعدی هم دیده شده که دانشکده های علوم پزشکی مستقل هستند. این دانشکده ها می توانند در سطوح کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو داشته باشند. برای تاسیس این موضوع نیز الزاماتی وجود دارد.
آیتی با اشاره به الزام دیگر گسترش کمّی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: در طرح ملی برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سلامت وزارت بهداشت می داند که در ۲۹۰ مقطع رشته در ۱۰ سال آینده چه میزان نیرو نیاز دارد.
وی گفت: از تعداد ۲۹۰ مقطع رشته موجود مطالعه ۱۱۰ رشته مقطع تاکنون کامل شده و در شورای گسترش به تصویب رسیده است. از این ۱۱۰ رشته مقطع، ۸۰ درصد دانشجویان ورودی هستند و تکلیف وزارت بهداشت مشخص است.
دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی گفت: این سند یک ویژگی مهم دارد که با وجود اینکه اسنادی پیش از این برای این موضوع وجود داشت، خاصیت مهم این است که موافقت همه ذی نفعان را دریافت کرده است. همه موافقت دبیرخانه های مربوطه، انجمن های علمی مربوطه، متخصصین مربوطه را دریافت کرده اند.