۲۳ شهریور ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 1120

نتایج آزمون سلولی مولکولی دکتر اقدم کد پنجشنبه

نتایج آزمون سلولی مولکولی دکتر اقدم کد پنجشنبه
 
نام و نام خانوادگی درصد
 آزمون 2
عطیه زائر امام  
معصومه حیدرزاده  
سروش نیکخواه 23%
فاطمه عبادی  
سعیده زمانی  
بهناز حبیبی  نیا 62%
مینا داود آبادی  
اسما الهی فرد 19%
سینا عبدلی ثانی 50%
زهرا حسینی فاصل 49%
ماندانا ساسانی 31%
الهام قاسم زاده 3%
پریسا تسبیحی  
زهرا رضوی 87%
سمیرا غنی آبادی 69%
محدثه برهانی 42%
الهه ؛آزاده رنجبر 47%
علیرضا علیمحمدی  
ساناز خاسب 62%
الناز امینی زاده 45%
مونا عسگری  
امیرحسین غیاثوند  
پگاه شکیب نیا  
فاطمه ستاری کیا 42%
نیکتا گرجی 65%
نفیسه گرامی 50%
ملیکا بابایی 54%
محدثه قندهاری 21%
تندیس پاکروان 61%
ندا خداوردیخانی  
نیلوفر جندقی 39%
سحر شکاری  
شهزارد شهمیرزادی 69%
شیرین شفیعی  
مهدی تات 62%
فاطمه صدیق  
بهاره رضایی  
فرشته محمدی 48%
حسنی رضایی 64%
رویا فیروزخواه 55%
هلیا گودرزی 44%
پوریا جعفری 67%
مریم شهبازی 81%
حانیه نیکنام  
  لیلا فلاحی 32%
لیلا آردم 11%
هانیه سادات محمودی 57%
طاهره مبردی 92%
امین کانلی پور  
مینا غفاری 40%
لیدا نوری  
نیلوفر محمودی 63%
فاطمه توبه یانی 71%
سمیرا صمدپور 62%
مینا نبی پور 13%
ترنج پناهخواهی 18%
نوا خداوردیخانی 52%
نگین یزدانی 45%
مائده خزائی 23%
مژگان هاتفی 67%
شیرین شیخی 73%
مهناز میرزائی 73%