۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 757

نتایج آزمون سلولی مولکولی کد پاییز و زمستان و دکتری خانم دکتر اقدم

نتایج آزمون سلولی مولکولی کد پاییز و زمستان و دکتری خانم دکتر اقدم
 
ردیف نام و نام خانوادکی تاریخ و درصدهای آزمون  1  تاریخ و درصدهای آزمون  2  تاریخ و درصدهای آزمون  3 تاریخ و درصدهای آزمون  4 تاریخ و درصدهای آزمون 5 تاریخ و درصدهای آزمون  6  تاریخ و درصدهای آزمون  7 تاریخ و درصدهای آزمون 8  تاریخ و درصدهای آزمون  9 
1 مینا شهابی 45% 40%   29%       66% 30%
2 فاطمه نیکو گفتار  55% 55% 18% 32%       57% 55%
3 زینب دیلمیان 30%   13%         17%  
4 نجمه جاودان 65% 63% 11%            
5 صبا کریمی  55% 54% 17%         21% 59%
6 نیلوفر حسن زاده اصل 3% 26%   15%          
7 فاطمه پیرهادی 31% 43%              
8 نازنین دارابی 68% 74% 29% 57%       70%  
9 عارفه سعیدنژاد 32%                
10 معصومه عبدی 11% 17%           15%  
11 زهره شالباف 27% 43% 2% 4%          
12 شیرین احدزاده 55% 56%              
13 مرجان عبیری 74% 49%             66%
14 غزال نوذری 22% 43% 9%            
15 پریسا حق پور 24% 27%              
16 فاطمه شاکری 48% 51%           19%  
17 مهسا میر الماسی 83% 74% 9% 64%       70% 55%
18 فاطمه هاشمی 41% 19% 2% 7%          
19 غزاله ستان وند 52% 44%   24%       34% 4%
20 ملک سیما اعیادی 74% 68% 17%            
21 سارا اورنگ 68% 47%   31%       42%  
22 فائزه قربانزاده 41% 49% 30%         53%  
23 مهرنوش کوهسار 75% 47% 12%         54%  
24 ثمین محسنیان 65% 72% 19% 61%       69% 51%
25 بهاره صفوی 61% 74% 14% 57%       66%  
26 مهرناز بحرینی 70% 65% 20% 62%       69% 60%
27 انسیه گونی چی 67% 66% 16% 37%       69%  
28 مریم اخوان 87% 48% 18%            
29 محیا وفائی 33% 28%              
30 رضوانه مردانی 88% 88% 29% 79%       70% 95%
31 نفیسه گل شادی 71% 68%              
32 سیده فاطمه نوربخش -7% 5% 3% -4%          
33 نسترن انوری 42% 1% 5% 33%       41% 22%
34 شیوا اله دادی 73% 67% 15% 55%       31%  
35 سارا موسوی 20% 35% 12%         51% 52%
36 مریم رونقی 44% 11%   10%          
37 الهام قوجائی 2% 20%   9%       17% 13%
38 سپیده کریمی 50% 49%              
39 نرگس مسافری 47%             31%  
40 بهارپروهان 65% 85% 13% 52%       13%  
41 کتایون ملت دوست 39% 47%              
42 سحر اصغری 50% 39%              
43 فرناز مزینی 51% 47% 16% 27%       48% 46%
44 اعظم یوسفیان 42%                
45 سمیرا مرادی 23%                
46 تارا عالی داعی 53% 44%           16%  
47 علیرضا قاسم پور 73% 71% 15% 65%         45%
48 احمد یوسف زاده 9% 4%              
49 سیده زهرا موسوی 60%   19% 52%          
50 محمد احمدی 28% 30%              
51 سروین رجب لو 58% 47% 24% 39%         69%
52 حمیده رحیمی   40%              
53 فاطمه رحیمی   45% 17% 25%       37%  
54 هانیه عابدی فر   49% 10%         29% 23%
55 مهسا محمدی   19%              
56 سمانه شریفی    22%              
57 مهسا بهرامی مقدم   29%              
58 سیده پگاه حسینی   38%              
59 حدیثه بیگ محمدی   18%              
60 امید پوردکان   52% 17%         22% 49%
61 مرضیه حق شناس     27% 42%       28%  
62 وفائی محیا     22%            
63 سید محمد حسین ایرانی نژاد     12%            
64 رستمی     14%            
65 آزاده شاداب     -1%            
66 خاطره خرمایی     14% 28%       69% 42%
67 رها رهبری     -2% 9%       6% 20%
68 صحرا یعقوبی       22%          
69 معصومه قربانی       72%         80%
70 سمرقندی       57%       70% 56%
71 زهرا سلیمانی       2%       30%  
72 هدیه مداح     23% 32%          
73 علیرضا حاجی نژاد                  
74 نورا جوانمردی                 53%
75 الهه حاتم آبادی فراهانی               35% 33%