۶ مهر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 54

 نتایج آزمون های جامع شهریور وزارت بهداشت اعلام شد. ( داوطلبانی که محل آزمون آنها سنجش پزشکی بوده)