۲۲ شهریور ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 150

نتایج آزمون 1 سلولی و مولکولی تابستان  کد سه شنبه دکتر اقدم
نتایج آزمون 1 سلولی و مولکولی تابستان  کد سه شنبه دکتر اقدم
 
آزمون 1 سلولی و مولکولی تابستان کد سه شنبه -  دکتر اقدم -تاریخ آزمون 20 شهریور
1 فاطمه احمدی فر 15%   26 مریم شهیدی 23%
2 مینو ارشد 58% 27 محمد میلاد شیرواندهی 72%
3 پدرام اسدی سرابی 49% 28 دنیا ظهیراعظمی 41%
4 امیررضا اقتداری 71% 29 فائزه عاشقی 51%
5 طلا اکبری سعید 35% 30 امیرحسین عرب 67%
6 فاطمه بیانی 54% 31 زهرا علیزاده 77%
7 محمد پورطولابی 37% 32 مریم عیدی 17%
8 ویدا جعفری آزاد _ 33 نفیسه قدیانی 60%
9 سحر جوادی 46% 34 نیکی قمبری محمدی 64%
10 نفیسه حداد 60% 35 محمدحسن مالکی 72%
11 ام البنین حسین زاده 51% 36 ساحل مثقالی _
12 مریم حسین یزدی 42% 37 نگین مدنی _
13 سارا حیدری 38% 38 نیلوفر مشهدی 67%
14 برهان رحیمی ابکنار 41% 39 رویا معصومی مقدم _
15 گیلدا رضازاده 65% 40 مهربد مهرافزا _
16 مینا رنجبر کهن 47% 41 مریم نجابتی _
17 الناز روزدار 21% 42 معصومه نظامی 42%
18 شیوا زمانه جو 55% 43 تارا نوروزی یگانه _
19 فائزه سرافراز 62% 44 شیما نوری درخشان 64%
20 رضا سلیمان پور 37% 45 زهرا کلایی 70%
21 زهرا شاکر 56% 46 لیلا یمینی 31%
22 کیمیا شریفیان 68% 47 زهرا یاری 63%
23 مارال شفیعی _ 48 هانیه دادایی 40%
24 ملیکا شفیعی _ 49 فاطمه عابدی 50%
25 نسترن شفیعی ورازگائی 67% 50% _ _
میانگین درصد آزمون  :      49%