۱۶ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 84

نتایج آزمون 13 آذر کد سه شنبه دکتر اقدم - واحد انقلاب
نتایج آزمون 13 آذر کد سه شنبه دکتر اقدم - واحد انقلاب
 
1 امیررضا اقتداری 70%
2 طلا اکبری سعید 29%
3 ام البنین حسین زاده 52%
4 سارا حیدری 60%
5 برهان رحیمی ابکنار 34%
6 گیلدا رضازاده 22%
7 الناز روزدار 10%
8 فائزه سرافراز 34%
9 زهرا شاکر 53%
10 کیمیا شریفیان 67%
11 نسترن شفیعی 30%
12 مریم شهیدی 41%
13 محمد میلاد شیرواندهی 23%
14 فائزه عاشقی 50%
15 زهرا علیزاده 82%
16 مریم عیدی 28%
17 نفیسه قدیانی 68%
18 نیکی قمبری محمدی 79%
19 نیلوفر مشهدی 68%
20 زهرا یاری 55%
21 فاطمه عابدی 10%
22 پگاه خالص 44%
23 سیدمهدی سید علیخانی 65%
24 مونا میدوار 39%
25 فاطمه بیانی 42%
26 میانگین 46%