۲ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 681

نتایج آزمون 2 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد  کد شنبه
 
نتایج آزمون 2 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد  کد شنبه

 
1 رضوانه مردانی 20% 43%
2 تارا عالی داعی 3%  
3 الهام قاسم زاده 7%  
4 کتایون ملت دوست 43%  
5 لاله همتی 60%  
6 مولود خیری 23%  
7 شیوا اله دادی 47% 58%
8 عارفه سعید نژاد   46%
9 بهار پروهان   40%
10 امید پوردکان   33%
11 شیخی نژاد   39%
12 حمیده حسینی   40%