۱۶ مهر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 774

نتایج آزمون 2 بیوشیمی کد جمعه دکتر محمدنژاد

نتایج آزمون 2 بیوشیمی کد جمعه دکتر محمدنژاد
 
ردیف نام و نام خانوادگی درصد آزمون 1 درصد آزمون 2
1 عطیه بالاگر 63%  
2 الهه امینی 47% 58%
3 یاسمن راهور 47% 58%
4 شایان فروزنده 87%  
5 مریم صدیقی 50%  
6 سبا صانع 57%  
7 نرگس شریفی 47% 6%
8 امیر محمد ورزی 30%  
9 پوریا جعفری   31%
10 شیما شمیرانی   25%
11 صدیقه سادات میر محمد حسینی   68%